VIDIN – CALAFAT

16 km.

45 ore.

Vidin, Calafat

Nivelul de intensitate al trafi cului este scăzut până se ajunge la pod, după care veţi traversa podul pe o alee specială pentru biciclete, afl ată doar pe partea stângă a podului. Trafi cul de la punctul de frontieră până la oraşul Calafat este de intensitate medie.