Roșiorii de Vede – Călmățuiu de Sus – Plopii Slăvitești – Lunca – Lița – Turnu-Măgurele

64 km 2 h 40 min

Traseul porneşte din dreptul Parcului Central al oraşului Roşiorii de Vede (84 m altitudine; -1,3% pantă) şi se îndreaptă spre ieşirea vestică a municipiului. La ieşirea din oraş începe o porţiune de căţărare ce marchează interfluviul dintre râul Vedea şi pârâul Bratcov, urmat de o porţiune de coborâre-căţărare ca urmare a traversării acestui pârâu. De la km 4 (106 m altitudine), urmează o porţiune de coborâre, până la traversarea Urluiului (km 8; 86 m altitudine; -0,5% pantă). De aici, traseul are o pantă lină de căţărare până în apropiere de localitatea Călmăţuiu de Sus, unde se succed porţiuni de coborâre-căţărare ca urmare a traversării râului Călmăţui (km 20,6; 82 m altitudine; 1,1% pantă). După traversarea Călmăţuiului, traseul coborară lin îndreptându-se spre localitatea Popii-Slăviteşti (km 32,4). Intrarea în această localitate este marcată de o coborâre accentuată km 31,9 și 80 m altitudine
– km 32,3 și 50 m altitudine, datorată trecerii de pe câmpul mai înalt tabular de loess al Câmpiei Urluiului (subunitatea sudică a Câmpiei Boianului), în Valea Oltului. De aici, traseul urmează direcţia de curgere a Oltului, menţinându-şi tendinţa de coborâre lentă. Diferenţele altitudinale reduse semnalate pe această porţiune sunt datoare traversării succesive a râului Sâi de pe un mal pe celălalt. Ultima porţiune de căţărare-coborâre se desfăşoară între km 51,6-57,1 şi este marcat de Valea Vaideeni ce desparte localităţile Segarcea-Vale şi Liţa. După această porţiune, traseul coboroară destul de accidentat până în oraşul Turnu Măgurele, traseul terminându-se în dreptul Primăriei oraşului (km 63,8; 36 m altitudine; 1,1 pantă).