Proiect “Rețeaua de biciclete electrice”,
Cod proiect 15.1.1.006

Proiect finanțat în cadrul Programului Interreg V-A
România-Bulgaria 2014-2020
Axa prioritară nr. 1: O regiune bine conectata
Obiectiv specific nr. 1.1: “Imbunatatirea planificarii, dezvoltarii si coordonarii sistemelor de transport transfrontaliere pentru conexiuni mai bune la reteaua de transport TEN-T”

PARTENERI PROIECT

Beneficiar Lider: Agenţia de Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri (ARDBC) Vidin, Bulgaria
Beneficiar 2: Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Vidin, Bulgaria
Beneficiar 3: Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software – Oltenia, Romȃnia
Beneficiar 4: Patronatul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (PLIMM) Calafat, România

ARIE PROIECT
Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse și Dobrich (+Sofia) din Bulgaria
Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța (+București) din Romȃnia

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general: Stimularea mobilităṭii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Obiectiv specific 1: Îmbunătăţirea planificării, dezvoltării şi coordonării sistemelor de transport transfrontaliere pentru conexiuni mai bune la reţeaua de transport TEN-T
Obiectiv specific 2: Crearea unei reţele pentru biciclete electrice în întreaga zonă transfrontalieră România – Bulgaria, în scopul de a realiza o mobilitate individuală îmbunătăţită a transportului durabil.

STUDIUL PRIVIND REṬEAUA DE BICICLETE ELECTRICE:

Studiul va furniza informații referitoare la conexiunile de transport cu infrastructura rețelei TEN-T şi cu cea a rețelei de biciclete electrice dezvoltate. Obiectivul este de a avea, pentru fiecare din cele 32 de noduri secundare şi terțiare reprezentative, o listă a tuturor serviciilor de transport public, inclusiv trenuri, autobuze, transport pe apă etc., în scopul de a ajuta oamenii să-şi planifice itinerariul lor pentru bicicletele electrice.
Crearea unei baze de date cu itinerariile recomandate pentru bicicletele electrice, pornind de la oricare dintre stațiile de biciclete din cele 32 de oraşe din regiunea transfrontalieră România-Bulgaria – nodurile indicative ale infrastructurii TEN-T, prin conectarea cu toate celelalte noduri din apropiere. Aceste rute vor cuprinde informații referitoare la: traseele înregistrate pe GPS, descrierea traseului, nivelul de intensitate al traficului, altitudinea, timpul estimat pentru transportul cu bicicleta electrice, toate staţiile de încărcare ale bicicletelor electrice de pe ruta respectivă.
De asemenea, va fi creată o bază de date pentru itinerarii din toate cele 32 de noduri cu staţii de încărcare pentru bicicletele electrice până la oraşele/ locurile turistice de importanță naţională sau semnificativă, furnizând informațiile mai sus menționate, dar şi informații privind locurile de cazare şi restaurantele din ruta aleasă.

PREGĂTIREA REŢELEI DE BICICLETE ELECTRICE

În cadrul acestei activități vor fi organizate întâlniri de lucru cu părțile interesate din zona țintă, în toate nodurile secundare indicative ale infrastructurii TEN-T, pentru selectarea operatorilor care vor găzdui stații de biciclete și stații de încărcare în următoarele orașe: Veliko Tarnovo, Pleven, Vidin, Vratsa, Ruse şi Dobrich din Bulgaria şi Giurgiu, Drobeta-Turnu Severin, Călărași, Constanța, Craiova în România.
În prealabil, partenerii de proiect vor dezvolta:
Metodologia de selecție a operatorilor pentru stațiile de biciclete electrice și a operatorilor de stații de încărcare pentru bicicletele electrice;
Modele de documente legale pentru contractarea operatorilor locali de către beneficiari, pentru contractele de închiriere între operatori și utilizatorii de biciclete electrice, cele mai bune opṭiuni de asigurare-contract-cadru pentru bicicletele electrice.
Întâlnirile vor fi publice și deschise tuturor părților interesate.
În cadrul acestor întâlniri vor fi prezentate: proiectul, conceptul pentru rețeaua de biciclete electrice, metodologia de selectare a operatorilor și a cadrului legal elaborat.

CREAREA REŢELEI DE BICICLETE ELECTRICE

După selectarea operatorilor, se vor semna contracte cu aceştia, operatorii devenind astfel responsabili pentru funcţionarea reţelei de biciclete electrice. Beneficiarii proiectului vor livra operatorilor bicicletele electrice după cum urmează:
În Bulgaria: ȋn nodurile secundare ale infrastructurii de transport, respectiv ȋn Dobrich, Ruse, Veliko Tarnovo, Pleven şi Vraţsa câte 10 biciclete; în nodurile terţiare indicative, respectiv ȋn Gorna Oryahovitsa, Svistov, Mezdra, Balchik, Lom, Montana, Cherven Bryag, Dulovo, Oryahovo, Silistra cȃte 5 biciclete; în Vidin 20 de biciclete electrice;
În România: ȋn nodurile secundare ale infrastructurii de transport, respectiv ȋn Giurgiu, Drobeta-Turnu Severin, Călăraşi, Constanṭa şi Craiova cȃte 10 biciclete; în nodurile terțiare indicative, respectiv ȋn Alexandria, Medgidia, Mangalia, Caracal, Roşiori, Turnu Măgurele, Cernavoda, Năvodari, Slatina şi Oltenița cȃte 5 biciclete; în Calafat 20 de biciclete electrice.
Staţiile de ȋncărcare pentru bicicletele electrice vor fi instalate ȋn 35 de localitӑṭi din Romȃnia şi ȋn 35 de localitӑṭi din Bulgaria.

CURSURI PENTRU ȊNTREŢINEREA BICICLETELOR ELECTRICE

Reprezentanţii operatorilor de biciclete electrice vor participa la cursuri legate de întreţinere şi mici reparații pentru bicicletele electrice. Aceste cursuri vor fi organizate astfel: unul în Bulgaria şi unul în România, cu 40 de participanţi la fiecare curs. Aceste cursuri reprezintă o activitate importantă pentru construirea capacităților şi a abilităților practice a operatorilor, pentru întreținerea echipamentului.
Cursul va fi predat de un instructor experimentat ȋn domeniu, fiind asigurat şi serviciul de traducere pentru participanṭi.
Instruirea va servi, de asemenea, unui alt scop important – crearea de rețele între operatorii din ambele țări.

CAMPANIE DE PROMOVARE A REŢELEI DE BICICLETE ELECTRICE

Pentru campania de promovare, echipa de proiect va elabora un concept al unei strategii de marketing pentru promovarea rețelei de biciclete electrice, crearea unor mesaje comune pentru grupurile țintă selectate. Toate materialele promoționale vor trebui să urmeze acest concept de marketing pentru a influența în mod coerent grupurile țintă.
Prin campania de promovare și publicitate a noii rețele de biciclete electrice pentru o mobilitate individuală sustenabilă, vor fi realizate urmatoarele activitӑṭi:
Dezvoltarea web site-ului ȋn limbile română, bulgară şi engleză pentru rețeaua de biciclete electrice + domeniu şi găzduire;
Realizarea a 3 filme a cȃte 50 min fiecare, disponibile în limbile română, bulgară şi engleză, ȋn format DVD;
Realizarea şi multiplicarea unui ghid de 40 pagini pentru întreaga arie transfrontalieră România-Bulgaria, în limbile română, bulgară şi engleză;
Realizarea și multiplicarea a 6 cataloage diferite, de 20 pagini fiecare, privind “Reṭeaua de biciclete electrice”, pentru fiecare nod secundar al infrastructurii TEN-T din Bulgaria şi România, în limbile română, bulgară şi engleză;
Realizarea şi tipărirea unui atlas de hărţi de 100 de pagini fiecare pentru “reṭeaua de biciclete electrice” cu locațiile şi datele de contact ale stațiilor de biciclete electrice şi ale punctelor de încărcare, cu itinerariile propuse şi cu locurile de interes ;
Achiziṭionarea de articole sportive de ciclism şi tricouri promoționale pentru participanții la evenimente.

ORGANIZAREA DE TURURI PROMOŢIONALE ŞI FESTIVALURI PENTRU PROMOVAREA REṬELEI DE BICICLETE ELECTRICE

Aceste evenimente vor fi organizate pentru a promova e-biking-ul ca metodă de transport individual dar şi de dezvoltare a turismului din zona transfrontalieră.
În acest sens vor fi organizate:
-4 tururi e-biking, 2 în România şi 2 în Bulgaria. 2 dintre aceste evenimente vor fi dedicate persoanelor în vîrstă de peste 60 de ani şi se vor desfăşura atît în România cît şi Bulgaria
-2 tururi promoţionale pentru jurnalişti şi touroperatori, cîte un eveniment în fiecare ţară – Bulgaria şi România
-11 festivaluri e-bike se vor desfăşura în nodurile secundare ale infrastructurii TEN-T, cu scopul de a promova această formă de transport

REZULTATE PROIECT:

1 mecanism comun creat (rețeaua de biciclete electrice);
Populația din zona transfrontalieră România-Bulgaria (95.000 persoane), deservită de infrastructura modernizată care conduce la TEN-T;
32 de orașe vor fi echipate cu stații de biciclete electrice;
70 de puncte cu stații de încărcare pentru biciclete electrice vor acoperi întreaga zonă transfrontalieră România-Bulgaria;
(cel puțin) 480 de persoane vor participa la evenimentele “e-biking” în cadrul proiectului;
2350 e-bikes (închirieri gratuite) vor fi furnizate în cadrul proiectului;
realizarea a 2 studii de conectivitate a rețelei de biciclete electrice la infrastructura TEN-T și recomandarea de trasee pentru bicicletele electrice;
18 evenimente privind reṭeaua de biciclete electrice – turnee și festivaluri de promovare – vor fi organizate pentru a promova e-biking-ul ca opțiune de mobilitate individuală durabilă.

GRUPURI ŢINTĂ:

Actori locali interesaṭi sӑ devinӑ operatori pentru biciclete electrice;
Jurnalişti şi Turoperatori;
Persoane cu vȃrste de peste 60 de ani;
Cetӑṭeni din zona transfrontalierӑ Romȃnia-Bulgaria;
Sectorul public şi privat, Instituṭiile de cercetare şi ONG-urile;
din Regiunea Transfrontalierӑ Romȃnia-Bulgaria