Oltenița – Ulmeni – Dorobanțu – Grădiștea – Călărași

69 km 2 h 50 min

Traseul începe din dreptul parcului Olteniţa (18 m altitudine, -0,8% pantă), şi se îndreaptă spre ieşirea nord-estică a oraşului. Traseul se menţine relativ plat, fără diferenţe altitudinale notabile, km 3,9 (17 m altitudine, 0,6% pantă), reprezentând punctul de începere a unei porţiuni de căţărare accentuată, ce marchează trecerea dintre lunca Dunării şi a 3-a terasă a acesteia. După această urcare, traseul urmează contactul dintre luncă şi terasă, la ieşirea din Cetatea Veche (km 13,3, 34 m altitudine, -1,1% pantă), începe o porţiune de coborâre accentuată, ce marchează trecerea dintre terasa a 3-a şi cea de-a 2-a ale Dunării. Km 21,7 (16 m altitudine, 0,2% pantă), situat în localitatea Chiselet, reprezintă trecerea de la terasa a 2-a la terasa inferioară a Dunării, traseul desfăşurându-se astfel pe întinderea acesteia până la Călăraşi. Din acest punct, traseul se menţine relativ plat, cu diferenţe altitudinale mici, până în 10 m. Între Mânăstirea şi Dorobanţu (km 32,4, 13 m altitudine, 1,3% pantă), traseul traversează lacul Mostiştea. Între Bogata şi Rasa (km 48,8, 13 m altitudine, 0,2% pantă), traseul traversează lacul Gălăţui. După ieşirea din localitatea Grădiştea, traseul ocoleşte lacul Iezerul Călăraşi (km 60,9, 12 m altitudine, – 0,4% pantă, şi se îndreaptă spre oraşul Călăraşi, având ca punct final Parcul Dumbrava (km 68,9, 16 m altitudine, -2,4% pantă).