KOZLODUY – HARLETS – GLOZHENE – BUTAN – SOFRONIEVO – BOTEVO – ROGOZEN – MALORAD – BOROVAN – DEVENE – CHIREN – VRATSA

92 km.

4 ore.

Acest traseu merge pe urmele grupului de luptă al lui Botev. În fi ecare an, în zilele ce preced 2 iunie, mii de oameni pleacă pe traseul de la vaporul Radetzky spre vârful Okolchitsa – locul unde şi-a găsit moartea marele revoluţionar şi poet bulgar, pentru a arăta recunoştinţă faţă de faptele sale eroice. Din aceasta cauză traseul are ca punct de plecare Kozloduy şi cel fi nal – Vratsa. Continuarea spre vârful Okolchitsa o puteţi vedea în secţiunea Vratsa – Mezdra. Traseul original al lui Botev continuă din satul Borovan pe lângă drumul principal Oryahovo – Vratsa şi recomandăm să fi e evitat de către ciclişti din cauza trafi cului aglomerat. Urmând acest traseu veţi trece prin satul Chiren, apoi Podul Domnului, care trebuie vizitat obligatoriu, chiar dacă nu este legat de realizările lui Botev.