България ОПЕРАТОРИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ Област Видин и Монтана гр.Видин Агенция за регионално развитие и Бизнес център Видин гр.Видин,ул.“Христо Ботев“ 77 +359 600017 www.bcvidin.org www.danube-ebike.net…