Калафат – Пояна Маре – Раст – Бъилещи – Джюрджица – Сегарчя – Калопър – Крайова 119,5 km 5 h Маршрутът започва от Калафат (59…

Калафат – Пойана маре – Раст – Бъилещ – Джюрджица – Валя Станкулуй – Мурта – Данеци – Добротещи – Зворска – Редя – Каракал…

Крайова – Герчещи – Унгурени – Балдовинещи – Балш – Раковица – Добрун – Осика де сус – Каракал 75 km 3 h Маршрутът започва…

Крайова – Гречещи – Унгурени – Балдовинещи – Балш – Раковица – Брънковени – Пиатра олт – Слътиоаръ – Слатина 88 km 3 h 40…

Калафат – Четате – Униреа – Караула – ДЖщбега – Перисор – Радожан – Крайова   120 km, 4:45 h Маршрутът започва от брега на…

Крайова – Малу Маре – Братовоещи – Рожище – Садова – Бекет   70 km 3h Маршрута започва в непосредствена близост до Ботаническата градина в…

Крайова – Братовоещи – Бекет – Дъбулени – Йанка – Грождибоду – Корабиа – Турну Магуреле 148 km 6h min Маршрута започва в непосредствена близост…

Калафат – Пояна Маре – Раст – Мъчесу де жос – Зъвал – Бекет   100 km 4 h 10 min Маршрутът започва в общинския…