Бекет – Дъбулени – Амъръщи де жос – Амъръщи де сус – Слънчевата долина – Редя – Каракал

60 km 2:30 h

Маршрутът започва от пристана в Бекет (височина 28 м, 0,3% наклон) и се насочи на изток от града. Изкачва се бавно следвайки границата между долината и по-ниските тераси на река Дунав, към Дъбулени. На изхода на Дъбулени (км 14, 57 м надморска височина, 1,8% наклон), има участък на интензивно катерене, когато прави прехода от ниската към средната тераса на Дунав. Маршрутът се изкачва непрекъснато до Амъръщи де жос (км 34, 118 м надморска височина, 0,4% наклон), минавайки около границата на Дъбуленското поле (формирано от терасите на Дунав и Жиу) и Леу-Ротунда(полу-планинска област ). От Амъръщи де жос маршрутът продължава с бавно изкачване без големи разлики в нивото, с малки участъци на спускане и катерене при преминаването на река Редишоара (км 51.3, 118 м надморска височина, наклон -4.8%), която пресича град Редя. Крайната точка на маршрута е Площад Виктория в Каракал (км 59.8, 101 м надморска височина, -1.2% наклон)