Александрия – Чернету – Путинею – Виеру – Гюргево

58 km 2 h 30 min

Маршрутът започва от Централния парк на Александрия (50 м надморска височина и -0.8 % наклон) и се насочва към източния изход на града. След преминаване на река Ведя (км 1.7, 57 м надморска височина, 5.3% наклон) трасето се променя на юг след реката и започва стръмно изкачване до най-високата точка на маршрута при км 5.8 (90 метра надморска височина и 0.4% наклон). Оттук нататък маршрутът започва да се спуска, с разлики в надморската височина, минавайки през огромни земеделски площи в района на Чернату. Тук трасето пресича река Телеорман (км 14.5, 33 м надморска височина, 2.1% наклон) и променя посоката си на запад. След преминаване през Телеорман, маршрутът започва бавно и стабилно катерене (до км 24.5), последвано от относително равна част (до км 30.8). От този момент започва бавно спускане към Путинею. Пресичането на населеното място и едноименната долина, преминаваща през него (км 37,1, 65 м надморска височина, 0,8% наклон), се характеризира с участък на изкачвания и спускания. На изхода от Ходивоаиа (км 42.4; 81 м надморска височина; 1.5% наклон) започва стръмно спускане, простиращо се до Виеру (км 44.8; 23 м надморска височина; % наклон). Оттук, маршрутът е сравнително равен, с леки височинни разлики, и леко се спуска с приближаването на Гюргево. Маршрутът завършва в парка Дунавска звезда в Гюргево (км 58.1, 18 м надморска височина, -0.8% наклон). Белведере точка – туристически атракции Гюргево; пресичане на моста над Дунав към Русе.