Рошиори де веде – Кошотени – Дулчянка – Ненвиолещи – Мавродин – Александрия

40,7 km 45 min

Маршрутът започва от централния парк на Рошиори де веде (81 м надморска височина; -1.9% наклон) и се насочва на изток от града. След преминаване на река Ведя (км 1.1), която е на границата между равнината Боянул на запад и равнината Гъвану-Бурдя на изток, започва участък на изкачване, който минава през гората Вдя и село Кошотени (км 3.1). Белведере точка – панорама над Рошиори де веде (наблюдавана от левея бряг на реката). Между Кошотени и излизането от гората Ведя (км 5.1; 92 м надморска височина, 0,2% наклон), пътят започва постоянно спускане, а след това следва леко възходяща тенденция до село Ведя. Тук (км 8.1; 97 м надморска височина, 0.1% наклон), започва рязко снижаване до преминаването на река Бурдя (км 9.6; 76 м надморска височина -0.2% наклон). От тази точка, маршрутът следва бавно спускане надолу с малки разлики във височината по левия бряг на река Бурдя, чак до вливането и във Ведя., срещу село Албещи (км 15), от този момент трасето следва левия бряг на река Ведя. Между населените места Мавродин и Бузеску маршрутът преминава от левия на десния бряг на реката, а след това се връща, следвайки околовръстното шосе на Александрия. В момента на преминаването в ляво (км 28,7; 47 м надморска височина, 0.1% наклон), започва участък на катерене, който следва по- високия склон на Ведя. При км 38.5 (71 м надморска височина -3.6% наклон), започва рязко снижаване, което маркира спускането след високия склон на реката и влизането на маршрута в град Александрия. Белведере точка – панорамата на Александрия (наблюдавана от левия бряг на Ведя); туристически атракции. Крайната точка на маршрута е в непосредствена близост до централния Парк в Александрия (40.7 км, 47 м надморска височина -0.8% наклон).