Бекет – Кълъраш – Дъбулени – Ланка – Потелу – Грождибоду – Гара Падини – Орля Ноуа – Орля – Корабиа

 

48,6 km 2h 00min

Маршрутът започва от пристанището на Бекет (26 м надморска височина, 0.1% наклон) и води към източния изход на града. Маршрутът следва грубо границата между долината и терасите на река Дунав между Бекет и Коабиа. От Бекет има участък на катерене до Дъбулени (км 14.2, 58 м надморска височина, -0.6% наклон), откъдето маршрутът се спуска към Дунавската равнина до Потелу (км 22.9, 26 м надморска височина, 0.6% наклон). От Потелу маршрутът се връща към терасите на река Дунав, и след участък на катерене (км 26, 58 м надморска височина, -0.9% наклон), започва нов участък на спускане по продължение на терасата. След Орля (км 39.1, 40 м надморска височина, -0.2% наклон) трасето остава сравнително равно, с малки височинни разлики, които представляват преминаването от Дъбуленското плато до Каракалската равнина. Маршрутът има крайна точка в Обществената градина на Корабия (км 48.6, 47 м надморска височина, 2.5% наклон).