Рошиори де веде – Кълмъцуйю се сус – Плопи славитещи – Лунка – Лица – Турну Мъгуреле

64 km 2 h 40 min

Маршрутът започва в централния парк на Рошиори де веде (84 м надморска височина, -1.3% наклон) и се насочва към западните покрайнини на града. На излизане от града започва участък с интензивно катерене, което маркира пресичането на река Ведя и потока Братков, следван от участък на спускане и катерене в резултат на преминаване на този поток. От км 4 (106 м надморска височина) следва участък на спускане до пресичането на река Урлуй (км 8; 86 м надморска височина, 0.5% наклон). Оттук маршрута следва леко изкачване до достигане на село Кълмъцуй де сус, където следват порции от спускане и катерене поради пресичането на река Кълмъцуй (км 20.6; 82 м надморска височина, 1,1% наклон). След преминаване на Кълмъцуй, трасето се спуска плавно към Попий-Славитещи (км 32.4). Влизането в това населено място е белязан от интензивно спускане, при км 31.9 и 80 м надморска височина а при км 32.3 – 50 м надморска височина, поради преминаването от по-високото льосово плато към долината на река Урлуй (южна част от равнината Боянул) в долината на Олт. Оттук нататък маршрутът следва посоката на река Олт, запазвайки тенденцията за бавно спускане. Разликите в ниската надморска височина, означени в тази част, се дължат на последователното пресичане от един бряг на другия бряг на реката . Последната част на изкачване и спускане е между км 51,6 и км 57,1 и е белязана от долината Виадеени, която разделя селата Сегарчя-вале и Лица. След тази част, маршрута се спуска доста интензивно чак до град Турну Мъгуреле, където приключва пред кметството (км 63.8, 36 м надморска височина, наклон 1.1)