Олтеница – Улмени – Доробанцу – Гръдищя – Кълъраш

69 km 2 h 50 min

Трасето започва от парка Олтеница (18 м надморска височина, 0,8% наклон) и се отправя към североизточния изход на града. Маршрутът остава относително равнинен, без забележими разлики в надморската височина, кати при км. 3.9 (17 м надморска височина, 0,6% наклон), е изходната точка от която започва по-сериозно катерене, което маркира прехода между Дунава и третата му тераса. След изкачването, трасето следва контура между равнината и терасата. На изхода на Четате веке (13.3 км, 34 метра надморска височина, 1,1% наклон), започва рязко спускане, което маркира прехода между третата и втората тераса на река Дунав. При 21,7 км (16 м надморска височина, 0.2% наклон), в село Киселец, се намира прехода от втората тераса към долната тераса на Дунав, като трасето продължава по нея до Кълъраш. От тази точка, маршрутът остава сравнително равен, с ниски разлики в надморската височина, до 10 м. Между Манастиря и Доробанцу (32.4 км, 13 метра надморска височина, 1,3% наклон), маршрутът преминава край езерото Мостищя. Между Богата и Раса (48.8 км, 13 метра надморкса височина, 0,2% наклон), маршрутът преминава край езерото Гълъцуй. След излизането от село Градищя, трасето заобикаля езерото Йезерул Кълъраш (км 60.9, на 12 м надморска височина, – 0,4% наклон), и се отправя към Кълъраш, с крайната точка Парк Думбрава (68.9 км, на 16 м надморска височина , -2.4% наклон).