ОПЕРАТОРИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ
БЪЛГАРИЯ

Област Видин и Монтана
гр.Видин

Агенция за регионално развитие и Бизнес център Видин
гр.Видин,ул.“Христо Ботев“ 77
+359 94 600017, 0887 222 883
www.bcvidin.org
www.danube-ebike.net
office@bcvidin.org

гр.Монтана,
Варвара 2 ООД
Парк Сините Езера
тел: 0896839665
plamenova@gbg.bg

гр.Лом,
Общински пазари Лом
0971/60401, 0886445501
ул. Георги Манафски 19, гр.Лом
obshtinskipazarilom@abv.bg

Област Враца

гр.Враца, Природен парк „Врачански Балкан“
гр.Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 27-29
+359 91892266,
www.vr-balkan.net
vratchanskybalkan@abv.bg

гр.Враца, М и В-Въльовски, Маринска и с-ие
х-л Зора, гр.Враца, бул. „Втори юни” №129
+359 888 922621
www.hotelzora.eu
art@hotelzora.eu

гр.Оряхово, Община Оряхово
гр.Оряхово, градски парк, ул.“Христо Ботев 2-12
www.oriahovo.bg
obshtina_oriahovo@abv.bg
+3599171 4702, 0885047197

гр.Мездра, Община Мездра
гр.Мездра
Стадион Локомотив, Мездра
+359 910/930 59, +359 88 5101 159, +359 88 951 6713
www.mezdra.bg
mezdra@mail.bg

Област Плевен

гр.Плевен, Квант Мениджмънт ЕООД
гр.Плевен, парк „Кайлъка“, Вила „Кайлъка“
+359 64 800 776
+359 882453686
www.kailuka.bg
vila_kailuka@abv.bg

гр.Червен Бряг
гр. Червен Бряг, ул.“Христо Ботев“ 102
+359 879580070
gmaksimov87@gmail.com

Област Велико Търново

гр.Велико Търново, Търново рънс ЕООД
гр.Велико Търново,
ул. Елин Пелин 30
+359 889223374
www.facebook.com/groups/TarnovoRuns
kalinvasilev@gmail.com

гр.Свищов, хотел Свищов
гр.Свищов, ул. Георги Тишев 4
+359 879 250 841
+359 878 680 191
www.hotelsvishtov.com
reservation@hotelsvishtov.com

гр.Горна Оряховица, СУ“Вичо Грънчаров“
гр.Горна Оряховица, ул“Цар Освободител“5
+359 618 60459
+359 879535781
www.souvg.com
souvg@abv.bg

Област Русе и Силистра

област Русе
х-л Черният Щъркел, с.Нисово, област Русе

www.black-stork.com
+359 88 873 1133, +359 88 873 1144

гр.Силистра, Хотел „Сердика“
гр.Силистра, ул.“Тутракан“ 27
+359 86 822222
+359 888 707190
www.hotelserdika.com
serdika_hotel@mail.bg

гр.Тутракан, „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“
гр.Тутракан, ул.“Крайбрежна“, бл.Дунав – срещу кораба в парка
+359 892212817
www.tutrakan-tourism.eu
office@tutrakan-tourism.eu

Област Добрич

гр.Добрич, Международен колеж
гр.Добрич, ул. „България“ 3
+359 897660067
www.vumk.eu
gennoff@gmail.com

гр.Балчик,
Община Балчик
Мелницата
пл.Капитан Георги Радков 1
0895554009
dimitrov@balchik.bg

РУМЪНИЯ

гр.Дробета Турну Северин

Община Дробета Турну Северин,
парк Падуря Крихая
тел: +40 252 31 43 79
е-mail: primaria@primariadrobeta.ro

гр.Крайова

La Tobogane
ул. Ливиу Ребряну № 23
Крайова 200584
Румъния

гр.Калафат

Терасидо ООД, ул. „Дунари“ 9,
тел.: +40770180913
e-mail: tersidot@yahoo.com

гр.Гюргево

Община Гюргево ул „Букурещ 49-51“
тел. +40 246 211 627
е-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

Гр.Олтеница

Вики Стойча ЕООД бул. „Тинеретул“ 10
тел: +40 721 231844, Олтеница
е-mail: vichi_stoica@yahoo.com

гр.Калъраш

Областен Съвет, Областна дирекция за публична и частна администрация
Адрес: ул„ 1 декември 1918“, Кълъраш
тел: +40729596893, г-жа Парашива Григореску
е-mail: simona.mustatea@calarasi.ro

гр.Каракал

Община Каракал,
Туристически информационен център
ул. „Пиаца Викторие“ 35,
тел: + 40 249 511 384,
e-mail: office@primariacaracal.ro

гр.Александрия

Община Александрия , ул. „Дунари“ 139
тел .: +40 247411895,
e-mail: primalex@alexandria.ro

гр.Констанца

Клъстер Medgreen

Място 1: ул „Розелор“79, Констанца
тел: +40 341818459
e-mail: offiсe@medgreen.eu
Място 2:Община Констанца,“ Катедрала Тинеретул“8
тел +40 241 734 342,
e-mail: secretariat@primariacostinesti.ro

гр.Меджидия

Община Меджидия,ул. Дечебал 35
тел: + 40 241 820 800,
e-mail: office@primaria-medgidia.ro

гр.Чернавода

Община Чернавода,
Национален туристически център
Ул. Николае Титулеску
тел: +40 241 238 030
e-mail : primaria@cernavoda.ro

гр.Наводари

Capaniro SRL, бул.“Мамая Норд“ 32
тел +40742100475
e-mailo: saftapaul19@yahoo.com

гр.Слатина

Община Слатина, Парк на младежта
тел. +40 727 724 676
е-mail: office@primariaslatina.ro

гр.Турну Магуреле

Община Турну Магуреле
бул.“Републик“ 2
тел:+40 767.968.866
primaria@municipiulturnumagurele.ro

гр.Рошиори де Веде

Принском импекс ООД, ул. „Гари“ 2, парк Николае Балческу
тел: +40 728 896 350
e-mail: princecomimpex@gmail.com

гр. Мангалия

Асоциация Флаг Мангалия , ул.“ Матей Басараб“
тел + 40 241 488 426
e-mail: mangalialitoral@gmail.com

 

ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ
БЪЛГАРИЯ

Област Видин и Монтана
гр.Видин

Агенция за регионално развитие и Бизнес център Видин
гр.Видин,ул.“Христо Ботев“ 77
+359 600017
www.bcvidin.org
www.danube-ebike.net
office@bcvidin.org

гр.Белоградчик,
Община Белоградчик
гр. Белоградчик ул. Княз Борис I № 6,
+359 877881283,
tourism@belogradchik.bg,
www.belogradchik.bg

Комплекс „Магура“
с. Рабиша, до пещера Магура
+359 878485495
complex_magura@abv.bg
www.complexmagura.com

Хан „Мадона“
с.Фалковец, община Димово, област Видин
+359 898533385
www.hanmadona.com
madonainn@yahoo.com

гр.Кула, Община Кула
гр. Кула ул. Възраждане 38
+359 93832223
www.obshtina-kula.com
obshtinakula@abv.bg

с.Стакевци
Трите къщи, с. Стакевци ул. Цар Симеон Велики 32,
+359 888764423,
www.stakevci.com
boqnminkov@abv.bg,

гр.Монтана,
Варвара 2 ООД
Парк Сините Езера
тел: 0896839665
plamenova@gbg.bg

гр.Лом,
Общински пазари Лом
0971/60401
ул. Георги Манафски 19, гр.Лом
obshtinskipazarilom@abv.bg

гр.Чипровци
Къща за гости “Торлаците“
гр. Чипровци ул. „Павлето“ 31,
+359 887892790
+359 885358592
www.torlacite.com
info@torlacite.com,

гр.Берковица
Община Берковица
гр. Берковица пл. Йордан Радичков 4,
+359 887784755
www.berkovitsa.bg
kamenova.m@berkovitsa.com

гр.Вършец, Хотел АТА
гр. Вършец ,ул. д-р“ Константин Пенев „1А,
+359 28164422,
www.ata-spa.bg
office@ata-spa.bg

Област Враца

гр.Враца, Природен парк „Врачански Балкан“
гр.Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 27-29
+359 91892266,
www.vr-balkan.net
vratchanskybalkan@abv.bg

гр.Враца, М и В-Въльовски, Маринска и с-ие
х-л Зора, гр.Враца, бул. „Втори юни” №129
+359 888 922621
www.hotelzora.eu
art@hotelzora.eu

гр.Оряхово, Община Оряхово
гр.Оряхово, градски парк, ул.“Христо Ботев 2-12
www.oriahovo.bg
obshtina_oriahovo@abv.bg
+3599171 4702

гр.Мездра, Община Мездра
Стадион Локомотив, Мездра
+359 878394265
www.mezdra.bg
mezdra@mail.bg

общ.Мездра с. Очин дол
Механа „ Дядо Йоцо“, общ.Мездра с. Очин дол
+359 889227849
www.facebook.com/Дядо-Йоцо-гледа-561578287196311/
diadojoco@abv.bg,

Област Плевен

гр.Плевен, Квант Мениджмънт ЕООД
гр.Плевен, парк „Кайлъка“, Вила „Кайлъка“
+359 64 800 776
+359 882453686
www.kailuka.bg
vila_kailuka@abv.bg

гр.Червен Бряг
гр. Червен Бряг, ул.“Христо Ботев“ 102
+359 879580070
gmaksimov87@gmail.com

с.Гиген, Община Гулянци
+359 878514018
www.gulyantsi.net
obshtina_gulyantci@mail.bg,

гр.Никопол, Община Никопол
гр. Никопол ул. Александър Стамболийски 5
+359 878782072,
www.nikopol-bg.com
a.petkova@nikopol-bg.com,

Област Велико Търново

гр.Велико Търново,
Търново рънс ЕООД
гр.Велико Търново, ул. Елин Пелин 30
+359 889223374
www.facebook.com/groups/TarnovoRuns
kalinvasilev@gmail.com

гр.Свищов, Холборн ЕООД
гр.Свищов, ул. „Цар Освободител“ 2
+359 879 250 841
+359 878 680 191
www.hotelsvishtov.com
reservation@hotelsvishtov.com

гр.Горна Оряховица
СУ“Вичо Грънчаров“
гр.Горна Оряховица,ул“Цар Освободител“5
+359 618 60459
+359 879535781
www.souvg.com
souvg@abv.bg

гр.Павликени, Община Павликени
гр. Павликени бул.“ Руски“ 4,
+359 61051313
www.pavlikeni.bg
a_valcheva@pavlikeni.bg

гр.Елена, Община Елена
гр. Елена ул. „Иларион Макариополски“ 24,
+359 61516132,
www.elena.acstre.com
kmet@elena.bg

Област Русе и Силистра

област Русе
х-л Черният Щъркел, с.Нисово, област Русе
www.black-stork.com
+359 88 873 1133, +359 88 873 1144

Две могили
Къща за гости „Еделвайс“
гр. Две могили, ул. Елба” 1,
+359 878267710,
www.edelvais.biz
office@edelvais.biz,

гр.Силистра, Хотел „Сердика“
гр.Силистра, ул.“Тутракан“ 27
+359 86 822222
+359 888 707190
www.hotelserdika.com
serdika_hotel@mail.bg

гр.Тутракан, „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“
ул.“Крайбрежна“, бл.Дунав – срещу кораба в парка
+359 892212817
www.tutrakan-tourism.eu
office@tutrakan-tourism.eu

Област Добрич

гр.Добрич
Международен колеж

гр.Добрич, ул. „България“ 3
+359 897660067
www.vumk.eu
gennoff@gmail.com

Албена
Добруджанска селскостопанска и бизнес асоциация

Бистро Академика, Горна зона
+359 897660067
www.vumk.eu
gennoff@gmail.com

гр.Балчик,
Община Балчик
Мелницата
пл.Капитан Георги Радков 1
0895554009
dimitrov@balchik.bg

гр.Тервел, Община Тервел
гр. Тервел ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ 8,
+359 57512070
+359 57512391
www.tervel.bg
diana.ilieva@abv.bg

гр.Шабла, Община Шабла
гр. Шабла, ул.“ Равно поле“ 35
+359 57434200
www.shabla-greencenter.info
D.Todorova@ob-shabla.org

РУМЪНИЯ

Област ДОЛЖ

гр.Крайова

IPA SA ул“ Стефан чел Маре“, 12
тел: +40 722715604
www.ipa.ro
e-mail: office@ipacv.ro

гр.Бъйлещ

Община Бъйлещ ул. Революця 1-3
тел: +40 727 226 720
www.primariabailesti.ro
е-mail: clbailesti@yahoo.com

с. Перишор

Пансион „Симона“
тел:+ 40 752 207 876
е-mail: pensiuneasimona@yahoo.com

с. Четате
Агрикола Дистрибюшън ООД ул. „Калеа Крайова“ 76
тел.: +40 251 364 336,
e-mail: east_way_spedition@yahoo.com

гр.Калафат
Терасидо ООД, ул. „Дунари“ 9,
тел.: +40770180913
e-mail: tersidot@yahoo.com

гр.Бекет
Община Бекет,
тел: +40 251 336 826,
e-mail: bechet@cjdolj.ro

Бистрец
Корбукс ООД, ул. „Портулу“ 2, Бистрец
тел: +40 744 567 423
e-mail: viorel.tranca@euromagnum.ro

Област Мехединци

с.Баласица
Община Баласица
тел:+40 252 356 444
e-mail: comuna.balacitamh@yahoo.com

Груя
Община Груя
тел: +40 720 220 099
e-mail: clgruiamehedinti@yahoo.com

гр.Дробета Турну Северин
Община Дробета Турну Северин, ул.“ Александру Авереску“2
тел: +40 252 31 43 79
е-mail: primaria@primariadrobeta.ro

гр.Ванжу Маре
Община Ванжу Маре, ул.“Раховей“ 8
тел: +40 252 350660
е-mail : primariavinjumare@yahoo.com

Стрехая
гр.Стрехая, област Мехединци
II Пакурару Мария, ул „Николае Балческу“ 2, Стрехая
Тел: +40 720 202 290

 

Област ОЛТ

гр.Каракал

Община Каракал,ул. „Пиаца Викторие“ 10, ,
тел: + 40 249 511 384,
e-mail: office@primariacaracal.ro

гр.Слатина

Община Слатина, ул.“ Михайл Когалиничану“ 1
тел. +40 727 724 676
е-mail: office@primariaslatina.ro

Драганещи-Олт
гр.Драганещи-Олт, област Олт
Кметство Драганещи-Олт, ул Николае Титулеску 150, Драганещи-Олт
тел: +40 349 465 113
e-mail:  secretariat@draganesti-olt.ro

Балш
гр.Балш, област Олт
Кметство Балш, ул. „Николае Малческу“14 , Балш
тел: +40249 450 145
e-mail:  primaria@bals.ro

Корабия
гр.Корабия, старото кметство, Корабия ул Куза Вода 54, Корабия
Тел: +40249560703
e-mail: primariacorabia@yahoo.com

Област Tелеорман

гр.Александрия
Община Александрия , ул. „Дунари“ 139
тел .: +40 247411895,
e-mail: primalex@alexandria.ro

гр.Турну Магуреле
Община Турну Магуреле
бул.“Републик“ 2
тел:+40 247416451
e-mail: primaria@municipiulturnumagurele.ro

гр.Рошиори де Веде
Прайс ком импекс ООД, ул. „Гари“ 2,
тел: +40 728 896 350
e-mail: princecomimpex@gmail.com

Зимнича
гр.Зимнича, област Телеорман
Тип Серв Ком ООД,  ул 28b Еройлор, Зимнича
тел:  +40766 483 636
e-mail: tiposervcom@gmail.com

Област Гюргево

гр.Гюргево
Община Гюргево ул „Букурещ 49-51“
тел. +40 246 211 627
е-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

Област КЪЛЪРАШ

Олтеница
Вики Стойча ЕООД бул. „Тинеретул“ 10
тел: +40 721 231844, Олтеница
е-mail: vichi_stoica@yahoo.com

гр.Калъраш
Областен Съвет, Областна дирекция за публична и частна администрация
Адрес: ул„ 1 декември 1918“, Кълъраш
тел: +40729596893, г-жа Парашива Григореску
е-mail: simona.mustatea@calarasi.ro

 

Област КОНСТАНЦА

гр.Адамклиси
Община Адамклиси, ул.“ Траян“ 39,
тел: +40 241 854 623, + 40241854688
е-mail: primariaadamclisi@yahoo.com

гр.Черна Вода
Община ЧЕРНА ВОДА, ул. „Овидиу“ 11
тел: +40 241 238 030
e-mail : primaria@cernavoda.ro

гр.Констанца
Клъстер Medgreen,ул „Розелор“79, Констанца
тел: +40 341818459
e-mail: offiсe@medgreen.eu

гр.Меджидия
Община Меджидия,ул. Дечебал 35
тел: + 40 241 820 800,
e-mail: office@primaria-medgidia.ro

гр.Костинещи
Община Констинещи,“ Катедрала Тинеретул“ 8
тел +40 241 734 342,
e-mail: secretariat@primariacostinesti.ro

гр. Мангалия
Асоциация Флаг Мангалия , ул.“ Матей Басараб“
тел + 40 241 488 426
e-mail: mangalialitoral@gmail.com

гр Мурфатлар
Община Мурфатлар,ул.“Калеа Добродеа“ 1
тел + 40 241 234 350
е-mail: consiliul-local@primaria-murfatlar.ro

гр.Наводари
CAPANIRO SRL, бул.“Мамая Норд“ 32
тел +40742100475
e-mailo: saftapaul19@yahoo.com