Кълъраш – Дикисени – Йезеру – Борчя – Фетещ – Чернавода

47 km 2 h

Маршрутът започва от Големия парк в Кълъраш (17 м надморска височина, 2% наклон) и се отправя към източния изход на града. Маршрутът е сравнително равнинен, без големи височинни разлики и се простира по левия бряг на река Дунав по ръкава Борчя. Следвайки линията на стръмния бряг на река Дунав по маршрута се появяват наклони и възвишения но с малки разлики, над 5 м (понякога дори над 10 м). Първият такъв участък се намира между Тоня и Росети (км 6.1, 11 м надморска височина, -2.1% наклон и km 7.9, 17 м надморска височина, 0.2% наклон). Друг наклон (над 10 метра надморска височина) се намира между Козлоген и Дикисени (км 14.2-15.6), като трасето минава много близо до ръкава Борчя. Между Йезеру и Жеглиа (км 27.2, 19 м надморска височина, 0.3% наклон) пътеката пресича езерото Жеглиа. Това място представлява и границата между две подразделения на равнината на Маркулещи, а именно полетата на Кълъраш и Хагени. Тази част от трасето е с катерене с големи разлики в надморската височина и продължава до Борчя. От км 38.8 (17 м надморска височина, -0.3% наклон), започва спускане до железопътната гара Фетещи. Оттук преминаването на река Дунав се осъществява с влак между Фетести и Чернавода, което е крайната точка на маршрута.