Кълъраш – Остров – Буджяг – Галица – Липница – Грингу – Адамиклиши – Кабадин – Мурфатлар – Констанца

145 км, 7h

Маршрутът започва от Големия парк в Калараш (8 метра надморска височина, наклон 6,3%) и се движи до южните покрайнини на града.
До км 3.4 (22 м надморска височина, -0.9% наклон), маршрутът постоянно се изкачва, а от този момент нататък започва продължително спускане. От км 4 (8 м надморска височина, 1.7% наклон) започва ново изкачване а от 4.9 km (15 м надморска височина, 0.2% градиент) до Кичю (км 9.4, 15 м надморска височина, -1.9% наклон) маршрутът е сравнително равен, без разлика във височината. В тази част маршрутът пресича Дунавската равнина от север на юг.
От село Кичю се взима ферибота до Остров. От изхода на Остров, започва част със сериозно катерене (км 9, 35, 0.5% наклон) а при км. 12,8 (80 м надморска височина, 0.4% наклон) трасето се спуска и пресича езерото Буджяк.
От изхода на Галица (20.3 км, 18 метра надморска височина, 1,9% наклон), отново има интензивно изкачване (км 23.8, 125 м надморска височина, -0.2% наклон), след което трасето остава относително равно до Липница (км 33.9, 127 м надморска височина, 1,7% наклон), от където започва интензивно спускане (38.5 km, висока 16 м, 1,3% наклон),в следствие на преминаването в близост до езерото Иортмак.
Оттук започва нова част от трасето с интензивно изкачване, преминаваща през Баняса, където трасето минава през гората. От км 48.2 (167 м надморска височина, 0.1% наклон) следва ново спускане, маршрутът преминава през Негурени. От км 57.2 (64 м надморска височина, 1.8% наклон) започва нов участък с катерене, който преминава през Йон Корвин и Крънгу. От км 66 (187 м надморска височина, 0.7% наклон) се започва нов участък с интензивни катерене и спускане, а след като излезете от Адамклиси (км 75.3,
156 м надморска височина, -1% наклон), маршрутът остава сравнително равен, с не много високи разлики в височината.
От км 105.6 (122 м, -2.1% наклон) маршрутът слиза към Мурфатлар, пресичайки канала Дунав – Черно море (км 117.1, 16 м надморска височина, -5.3% наклон).
След напускане на Мурфатлар, маршрутът започва бавно да се изкачва, минава през Валу Траян, и има за крайна точка на парка Карол Първи в Констанца (км 138.1, 4 м надморска височина, -6.7% наклон).