Крайова – Братовоещи – Бекет – Дъбулени – Йанка – Грождибоду – Корабиа – Турну Магуреле

148 km 6h min

Маршрута започва в непосредствена близост до Ботаническата градина в Крайова (99 м надморска височина, 0,7% наклон) и се отправя към южния изход на града, като върви успоредно на река Жиу. Маршрутът представлява бавно спускане до Фъкъй (км 5.6, 74 м надморска височина, 0,2% наклон), където започва да се изкачва нагоре част до Малу Маре. От изхода на Малу Маре (км 13.3, 92 m надморска височина, 0.9%) следва нов участък на бавно спускане, чак до излизането от село Братовоещи (км 26.3, 59 м надморска височина, 0.5% наклон ). От тази точка, трасето започва едно постоянно изкачване до Рожище (км 34.2, 78 м надморска височина, 3% наклон), като на изхода от селото започва нов етап на спускане с малки разлики на нивото, до Точени (км 45.4, 46 м надморска височина, 2.4% наклон). Всички тези катерения и спускания се дължат на преминаването на пътя от една тераса към друга тераса на река Жиу. От изхода на Точени започва интензивно катерене до село Къчюлътещи (км 48.7, 91 м надморска височина, 0.3% наклон), а от тук започва постоянно спускане чак до Садова (км 53.2, 59 м надморска височина, 0.6% наклон). Между Садова и Писку садовей (км 56.6) маршрутът остава относително равен, без големи разлики на нивото, след което идва ново спускане до излизането от село Лищтява (км 61.3, 38 м надморска височина, 0.8% наклон). От Лищява маршрута остава сравнително равен, без големи разлики на нивото до Бекет, където е крайната точка на маршрута – пристанище Бекет (км 69.4, 26 м надморска височина, 0,3% наклон). От Бекет започва нова част на изкачване до Дъбулени (км 91.7, 54 м надморска височина, 1% наклон) където трасето слиза в Дунавската равнинав до Потелу (км 100.3, 30 м надморска височина, 0, 7% наклон). От Потелу маршрута преминава по терасите на река Дунав, като започва бавно спускане покрай границата между равнината и терасите на река Дунав. След Орля (км 118, 38 м надморска височина, 0.1% наклон) трасето остава относително равно с малка разлика в нивото, която представлява прехода от Дъбуленското поле в Каракалското поле. От тук, терасите на Дунав са свързани с тези на река Олт, която трасето презича преди да влезе в Турну Магуреле при км 149 (22 м надморска височина, 0.5% наклон). Крайната точка на маршрута е пред кметството на Търну Магуреле (км 158, 35 м надморска височина, 1.3% наклон).