АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР – ВИДИН /водещ партньор/

3700 Видин, ул. „Христо Ботев“ № 77
Тел.: +359 94 600 017; факс: +359 94 600 018
ел.поща: office@bcvidin.org
www.bcvidin.org

ВИДИНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА /партньор 2/

Видин 3700, ул. Цар Александър II 19-21
Телефон/Факс: +35994/600 556
ел.поща: office@vdcci.bg
www.vdcci.bg

РУМЪНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА ИНДУСТРИЯ И СОФТУЕР – ОЛТЕНИЯ (АРИЕС – ОЛТЕНИЯ) /партньор 3/

200130 Craiova, Jud. Dolj, Romania
Тел: 0722715604, факс: +40251417740
ел.поща: office@ipacv.ro
www.aries-oltenia.ro

МЕСТЕН СЪВЕТ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – КАЛАФАТ /партньор 4/

26, T. Vladimirescu blvd. Calafat, Dolj, Romania
тел: +40 251 231175; факс: +40 251 333046;
ел.поща: office@plimm.ro
www.plimm.ro