Констанца – Ожидиу – Наводари

39 km, 2h

Маршрутът започва от парка Карол I в Констанца (18 м надморска височина, 1.5% наклон) и
пресича в посока юг-север, източната част на града. Между км 4 (6 м надморска височина, -1.5% наклон) и 6,6 (9 м надморска височина, 1,7% наклон), маршрутът заобикаля източно и северно езерото Тъбъчърией, следвайки после южната и западната граница на езерото Сютгьол.
Западната част на езерото Сютгьол включва 3 последователни склона, със спускане и изкачване, между км 10.4 (33 м надморска височина, -0.8% наклон) и 15.2 (29 м надморска височина, -1.9% наклон). При км 16.5 (5 м надморска височина, 3.1% наклон), трасето пресича левия бряг на канала Поарта Алба-Мидиа Наводари. Оттук трасето се изкачва до изхода на Лумина (км 19.8, 28 м надморска височина, 0.9% наклон), последван от сериозно спускане.
След това маршрутът е сравнително равен, движейки се паралелно с канала Поарта Алба-Мидиа Наводари, който пресича отново при км 26.1 (9 м надморска височина, -0.9% наклон).
Оттук нататък маршрута бавно се спуска към Наводари, в близост до езерото Корбу (км
31.2, -2 м надморска височина). Продължавате до Констанца, следвайки Dn 86, до Мамая и
Констанца, на източния бряг на езерото Сютгьол.