Каракал – Редя – Ротунда – Арвътяска – Крушова – Браставъцу – Въдастра – Въдъстрица – Въртопу – Корабиа

58 km 2 h 30 min

Маршрутът започва на площад Виктория в Каракал (100 метра надморска височина и 0.5 наклон) и се насочва към южните покрайнини на града. От изхода на Калафат, трасето се спуска бавно, като на местата има краткосрочни спускания и катерения, когато пресича долини с течаща вода: долината Редя (км 8.6, 115 м надморска височина, -3.5% наклон), Слънчевата долина (км 12.5, 120 м надморска височина, -0.1% наклон). Между Ротунда (км 17.4, 112 м надморска височина, 0,8% наклон) и Арвътяска (км 24.7, 97 м надморска височина, 0,6% наклон), пътя се спуска надолу, последвано от сравнително равен участък до село Крушов (км 29.6, 92 м надморска височина, 0.8% наклон). Тук има участък на катерене и спускане поради пресичането на долината Крушов (км 30.7, 79 м надморска височина, 0.7% наклон). Оттук маршрута е относително равен, до преминаването на долината Обършией (км 37.6, 69 м надморска височина, 0.8% наклон) и след напускане на Въдастра (км 38.4, 81 м надморска височина, 0.3% наклон ), маршрута се спуска бавно, без големи разлики в нивото. Крайната точка на маршрута е в съседство с квартал Челей в Корабиа (км 58, 35 м надморска височина, – 3,5% наклон) в предната част на крепостта Сучидава.