Каракал – Редя – Ротунда – Браставъцу – Въдъстрица – Корабиа – Избичени – Лунка – Лица – Турну Магуреле

102,7 km 4h 15min

Маршрутът започва от Площад Виктория в Каракал (102 м надморска височина и 0,4% наклон) и се отправи на юг от града. От изхода на Каракал маршрутът се спуска от гледна точка на надморската височина, от полето Леу-Ротунда към Дунав. На някои места има къси участъци на катерене и спускане, когато маршрута пресичанякои долини: долината Редя (км 8.6, 115 м надморска височина, -3.5% наклон) и Слънчевата долина (км 12.5, 120 м надморска височина, -0, 1% наклон). От Ротунда (км 17.4, 112 м надморска височина, 0.8% наклон) до Арвътяска (км 24.7, 97 м надморска височина, 0,6% наклон) маршрутът има по-изразен наклон надолу, последван след това от сравнително равна част до Крушову (км 29.6, 92 м надморска височина, 0.8% наклон). Оттук трасето е равно, с малки отклонения в денивелацията, до пресичането на долината Обършией (км 37.6, 69 м надморска височина, 0.8% наклон) а след напускане на община Въдастра (км 38.4, 81 м надморска височина , 0.3% наклон), трасето се спуска бавно до Корабиа (км 61.3, 43 м надморска височина, 1.6% наклон). От Корабиа маршрутът е сравнително равен, без големи разлики в надморската височина. То преминава река Олт (км 79.7, 41 м надморска височина, 0.9% наклон) между селата Избичени и Прунду и след това остава сравнително равно до Олтянка, където, след като пресече Съюл (км 90.4 31 м надморска височина), маршрутът се изкачва от долината на Олт към терасите му. След този участък на катерене, трасето се спуска успоредно на Съюл към Турну Магуреле. крайната точка на маршрута е в предната част на кметството Турну Мъгуреле (км 102.6, 34 м надморска височина)