Калафат – Пояна Маре – Раст – Бъилещи – Джюрджица – Сегарчя – Калопър – Крайова

119,5 km 5 h

Маршрутът започва от Калафат (59 м надморска височина, 0.1% наклон) и следва третата тераса на Дунав в равнината на Бъйлещ до Пояна маре (км 13.6; 43 м надморска височина; 1.3% наклон). Белведере точка – пановамата над Калафат, възможността да се посети Видин по моста. Наклонената част на маршрута продължава до Раст, село разположено при пресечната точка между първата терасата и дунавската равнина. Тук, при км 32.8, се намира най-ниската точка на целия маршрут (30 м и наклон от -0.5%). От Раст, маршрутът променя посоката си, качвайки се бавно на север към града Бъилещи (км 47.9; 56 м надморска височина, наклон 0,5%). От Бъйлещ маршрут е равен, с много малки разлики в височината до Джюрджица (км 72,1; 55 м надморска височина, 0.5% наклон). На това място, където трасето минава през река Деснъцуй, започва интензивно катерене, представляващо прехода от Бъйлещкото поле към полето на Сегарчя (по-високо и по-фрагментирано). От Джюрджица до км 81.9 (85 м надморска височина, 0,4% наклон) трасето започва леко и продължително катерене. Това катерене маркира границата между двете подразделения полето на Сегарчя – Салкуца на север и Недеий на юг. Тази граница е съпътствана от участък на интензивно катерене чак до град Сегарчя (км 86.3, 149 надморска височина, 0.5% наклон). Белведере точка – Винарна Владенията на Короната. До Калопър маршрутът е относително равен, като максималната височина по трасето е 154 м (км 93,2 и 0,5% наклон). От Калопър (км 94.8, 151 м надморска височина, 0.2% наклон), пътят се измества на изток, надолу по протежение на брега на река Дълга, почти до долината на Жиу (км 100.3; 78 м надморска височина; -1.7% наклон). Оттук маршрута се променя на север, следвайки десния бряг на Жиу, сравнително равна част. При село Подари (км 111.1; 77 м надморска височина -0.1% наклон), се пресича река Жиу в посока Крайова, като това е границата между равнината на Сегарчя на запад и равнината на Ромънацул на изток. Финалната точка (км 119.5, 107 м надморска височина, наклон 6,5%) се намира в района на университета (подлез, кръстовището на улиците А.Й. Куза и Ариеш).