Дробета Турну-Северин – Шимиан – Рогова – Вънжу маре – Букура – Изимша – Четате – Въртоп – Плопшор – Крайова

 

150 km, 6:00 h

Маршрутът започва от Парк Драгалина в Дробета-Търну Северин (60 м надморска височина, -3.7% наклон) и следва Дунавското течение, с лек наклон и малки разлики във височината.
На изхода от Хинова (км 17.2, 45 м надморска височина, 0.1% наклон) започва интензивно изкачване до км 21 (203 м надморска височина, 2.1% наклон), маркирайки прохода над продължението на възвишението Бълъчица.
Оттук нататък маршрутът се спуска стремително към Рогова, след което по- плавно слиза до Букура (км 34.7, 79 м надморска височина, -1.5% наклон).
На изхода на Букура започва нов участък на катерене, маркиращ прехода от равнината Жиана към равнината Пунгина (км 37.5, 150 м надморска височина, -0.2% наклон).
Оттук нататък маршрутаът се спуска непрекъснато, следвайки долината на реките Корлецел и Дринчя (след вливането на Корлецел в Дринчя ), преминавайки през Кужмир и стигайки Четате.
От входа на Четате (км 70,5, 48 м надморска височина, 1,9% наклон) започва бавно изкачване, който се издига до Караула. Тук, на входа на селото (км 91.4, 108 м надморска височина, 1.3% наклон), започва интензивна катереща част, която маркира преминаването между равнината Деснацу към възвишението Бълъчицей.
След това изкачване маршрутът започва да се спуска към езерото Корну, а от изхода на Въртоп (км 100.9, 142 м надморска височина, 1.3% наклон) започва нов участк на катерене.
Маршрутът остава относително равен, докато достигне изхода на Плопшор (км 108.7, 176 м надморска височина, 0,6% наклон), където започва участък с интензивно катерене и спускане в резултат на пресичане долината на река Деснъцуй (км 112 119 м надморска височина, 1.9% наклон).
След това следват две спускания и катерения, в резултат на пресичането на населените места Терпезица (км 118.4, 129 м надморска височина, 1,9% наклон) и Лазу (км 121.3, 146 м надморска височина, 1,7% наклон) .
Между км 124 (179 м надморска височина, наклон 0,4%) и км 132.5 (173 м надморска височина, 0.1% наклон) трасето остава относително равно до началото на гората Букова, където започва интензивно спускане, в резултат на пресичането на река Жиу (км 139.7, 75 м надморска височина, 0.9% наклон).
Крайната точка на маршрута е в парк Тинеретулуй в Крайова (км 141.8, 79 м надморска височина), разположен на левия бряг на Жиу.