Дробета Турну-Северин – Хинова – Вънжу маре – Корлател – Бълачица – Брабова – Бреаста – Крайова

 

150 km, 6:00 h

Маршрутът започва в град Дробета Турну Северин (83 м надморска височина и 0,6% наклон) и следва течението на река Дунав до село Хинова (км 15,4; 45 м надморска височина, 0.5% наклон). Пътните участъци са сравнително равни без големи колебания на височината. Белведере точка – панорамата Острову Корбул в Хинова. Следва участък с катерене, където наклонът се увеличава до 2.5%, максималната надморска височина на участъка е 204 м при километър 21.2. Тази част се намира между селата Шимян и Рогова, и съответства на границата между склона на възвишението Бълчица и Дунавската равнина. Връхната точка на маршрута е пресечната точка на Национален път 56 и Областен път 562 и е белведере точката над Дунава (т.е. село Островул Корбулуй и ВЕЦ Железни врата II). Точката на изкачване с най-голяма трудност се намира при км 20.8, 189 м надморска височина и има наклон от 13.3%. От тази максимална надморска височина следва стръмен склон надолу до км 22.6 и височина 120 м. Наклонът достига максимум -8%. Следва плавно спускане без големи колебания на височината. От село Вънжу маре (км 32,9; 90 м надморска височина, наклон 1%) започва участък на катерене до км 50.7 (202 м надморска височина, 1,7% наклон). Интензивното катерене продължава до км 53 (272 м надморска височина -0.3% наклон), като точката на максимална трудност е при км 52.2, 261 м надморска височина и 5,7% наклон. От село Бълъчица трасето следва доста интензивно спускане до село Клянов (км 64.1 и надморска височина 193 м). До км 65.7 следва нова зона за катерене, която минава през Карпен. Започвайки от км 74.2, и височина 247 м и 0.2% наклон започва участък на леко спускане до село Предещи (100.2 км, 100 м надморска височина, наклон 0.1%). От тук до края на маршрута в град Крайова, той е сравнително равен, с малки разлики в надморската височина. Крайната точка е близо до университета в Крайова, БУЛ. Каля Букурещ, км 117, надморска височина 109 м и наклон от 1,8%. Белведере точка – долината на река Жиу, пановамата над Крайова, забележителности в Крайова.