Александрия – Фуркулещи – Крънду – Турну Мъгуреле

48 km 2 h

Маршрутът започва от Централния парк в Александрия (46 метра надморска височина и 0.4% наклон) и се насочва към северозападния изход на града. От изхода на града (км 1.9; 55 м надморска височина, 1,9% наклон), започва рязко изкачване, което завършва при пресичането на реките Ведя и Изворул рече (км 4.8; 89 м надморска височина – 2.7% наклон). Между км 4,8 и км 8,3 (80 м надморска височина) трасето пресича реката река Изворул рече, при непрекъснато редуващи се катерене и спускане. Преминавайки през долината на Изворул рече, трасето запазва бавното катерене до км 15.2 (89 м надморска височина и наклон -0.3%). От този момент започва участък на стръмно спускане, като маршрута преминава през село Фуркулещи (км 20.1, 40 м надморска височина -2.5% наклон) и река Урлуя, която минава през селото. След като пресече Урла, маршрутът се изкачва до неговата вливане в Кълмъцуй, следвайки нова част от бавното спускане. Маршрутът минава през Крънгу (км 27.1; 37 м надморска височина; -0.1 наклон) и река Кълмъцуй. След преминаване на Кълмъцуй, следва участък на непрекъсната катерене с висока степен на трудност, до км 31.6(95 м надморска визочина и 0.1% наклон). От тази точка на максимална височина започва постоянно спускане до км 44.2 (42 м надморска височина и наклон -1,4%) който маркира участък с интензивно спускане, поради преминаване от по-високото плато към терасите на реките Олт и Дунав. Маршрутът завършва пред кметството на Турну Мъгуреле (км 48.1, 36 м надморска височина, 1.2% наклон). Белведере точка – панорама на Търну Магуреле; туристически атракции.