Александрия – Чернацу – Бужору – Зимничя – Бужору – Ведя – Гюргево

121,7 km 5h

Маршрутът започва от парка Ведя в Александрия (43 м надморска височина, 0.3% наклон) и се насочва към източния изход на града. След пресичането на река Ведя (км 0.8, 41 м надморска височина, 4.3% наклон) маршрутът започва интензивно катерене. Започвайки от км 5.3 (89 м надморска височина, -0.9% наклон), трасето се спуска към Чрнацу. Тук между км 12.3 (49 м надморска височина, наклон -1.1%) и км 20 (48 м надморска височина, 2% наклон) се пресича река Телеорман. Долината Телеорман , между Чернацу и Бею представлява натуралната граница между равнинините Бурда и Бурназую (на юг). След Бею маршрута отново се спуска към река Ведя, след което се приближава полека до левия бряг. Маршрутът остава сравнително равен, без големи разлики в нивото а при км 40.6 (23 м надморска височина, 4,1% наклон) трасето преминава на десния бряг на река Ведя и следва границата между Дунавската равнина и равнината Боянулуй чак до Зимничя (км 59.1, 21 м надморска височина, 0.1% наклон). От Зимничя маршрута обръща своята посока обратно по течението на Ведя а при Бужору (км 79.5, 25 м надморска височина, 2,7% наклон) следи границата между Дунавската равнина и Бурназою чак до Гюргево. Има само един участък на интензивно катерене и спускане между Бужору и Пиетрошани, след което маршрута остава сравнително равен, с малка разлика в нивото до Гюргево, където е крайната точка на маршрута до парк Алей (км 121.7, 27 м надморска височина, 1.2% наклон).