Dr. Tr. Severin – Rogova – Vânju Mare – Pătulele – Gruia -Gârla Mare – Salcia – Calafat

119,3 km  5h

Traseul se înscrie în cadrul unităţii depresionare a Severinului, în partea de sud a Podişului Mehedinţi, extremitatea vestică a Piemontului Bălăciţei, parte a Piemontului Getic, în Câmpia Blahniţei şi a Băileştilor, unităţi aparţinând Câmpiei Olteniei. Particularitatea reliefului este dată de dispunerea în trepte, cu deschiderea spre vest şi sud-vest, spre sectorul de luncă dunăreană. Specificul cadrului natural, asimilat unităţilor de câmpie şi dealuri joase este dat de o relativă monotonie altimetrică, având în cea mai mare parte un aspect plan şi altitudini reduse. Traseul descrie permanent o zonă de contact între luncă şi terasele Dunării, trăsăturile definitorii ale componentei naturale punând în evidență forme ale reliefului dezvoltat pe nisipuri (dune de nisip, sud de Vânju Mare), dar şi forme ale reliefului fluvial: lacuri/gârle, de obicei grupate paralel cu Dunărea (Lacul Gârla Mare şi Balta Vrata, în apropiere de localitatea Gârla Mare, Lacul Maglavit şi Lacul Golenţi, lângă localitatea Cetate), meandre părăsite, braţe secundare, ostroave (Ostrovul Şimian, în apropiere de Drobeta Turnu-Severin, ostrovul Corbului, în apropiere de localitatea Hinova). Din acest punct de vedere, zona parcursă este una caracterizată prin fragilitate şi relativă instabilitate, fiind afectată periodic de revărsări ale râului, ceea ce presupune o schimbare continuă a microreliefului. În acelaşi timp, condiţiile climatice contribuie la crearea ambianţei favorabile călătoriei, regimul termic şi pluviometric al Câmpiei Olteniei evidenţiindu-se printr-o amplitudine termică anuală scăzută, cu o frecvenţă mare a mediilor cuprinse între 9-11°C, adesea afectată de secetă, cu precipitaţii medii reduse, cuprinse între 400-500 m, datorită faptului că traseul se înscrie în sectorul climatului temperat-continental, caracterizat prin veri fierbinţi şi ierni blânde, dar şi cu influenţe mediteraneene marcate prin prezenţa austrului. Nebulozitatea este redusă, fiind mai accentuată în anotimpurile intermediare, dar mai ales primăvara şi la începutul verii, datorită frecventelor pătrunderi ale ciclonilor mediteraneeni.