SILISTRA – KALIPETROVO – ALFATAR – ALEKOVO – TERVEL – KOCHMAR – DODSLON – GESHANOVO – DOBRICH

96 km.

4:15 ore.


Traseul Silistra – Dobrich se desfăşoară pe 96 km de drum asfaltat de bună calitate şi intensitatea trafi cului scăzută până la medie. Pe drum vă puteţi opri în satul Alfatar, unde pu
teţi vizita casa etnografi că sau biserica rupestră care se afl ă în direcţia Tervel. În oraşul Tervel, în drumul spre Dobrich se afl ă o staţie intermediară de alimentare.
Distanţă de parcurs: 96 km / Durată: 4:15 ore
SILISTRA – DOBRICH
Chiar în oraşul Dobrich posibilităţile pentru turism cultural şi istoric sunt minunate. Complexul etnografi c ”Vechiul Dobrich”, împreună cu turnul cu ceas sunt primele obiective care trebuie vizitate şi care vă vor purta în epoca meşteşugurilor Bulgariei renascentiste. Casa
muzeu a lui Yordan Yovkov, monumentala galerie de artă şi monumentul despotului Dobrotitsa (Dobrotici – n.tr.) sunt celelalte obiective principale. În oraş există şi o pistă de karting pentru amatorii de sporturi extreme