Rute: DROBETA TURNU-SEVERIN – CALAFAT

119 km.

5 h.

Tr. Severin, Vânju Mare, Gruia, Cetate, Calafat

Descriere traseu

Începerea traseului se face la Drobeta Turnu Severin (83 m altitudine, 0, 6% pantă). Din graficul morfometric rezultă că după 4,7 km parcurși altitudinea scade la 43 m, iar panta terenului la 1,9 %. Ulterior, altitudinea rămâne constantă pe distanța parcursă de la 7,6 km până la 17,1 km.

Urmeaza o portiune de urcare în care panta crește pănă la  2,5 %, altitudinea maxima a traseului atingându-se în 204 m la kilometrul 21,2. Această porțiune este situată între localitățile Șimian și Rogova, corespunde contactului dintre versantul Piemontului Bălăciței și Lunca Dunării. Punctul maxim al graficului se află la intersecția DN 56 A cu  DJ 562 și reprezintă un punct de belvedere asupra fluviului Dunăre (mai exact localitatea Ostrovul Corbului și Hidrocentrala Porțile de Fer II).

Între localitățile Rogova și  Gruia inflexiunile de altitudine și pantă sunt reduse. De la Gruia până la Pristol se merge pe DC 56C, altitudinea și panta variază de la 86 m, respectiv  2,7%   (km 58,6 al traseului) la 45 m, respectiv -2,3% (km 62,7).

Porțiunea de traseu cuprinsă între localitățile Prisol și Gârla Mare constituie un efort minim, corespunzător terenului plat în care altitudinea este constantă la 48 m și panta rămâne la valoarea de la 0,2%. Un al doilea punct de belvedere asupra fluviului Dunăre este considerat în perimetrul localității Pristol.

Traseul urmeaza fruntea terasei Dunării, între Gura Văii și Vrata,  valorile de altitudine și pantă crescând de la  46 m și 0,5%  ( kilometrul 64,9 al traseului) la 83 m și  -0,4% (kilometrul 67,3 al traseului). Efortul depus este considerabil, având în vedre cățărarea abruptă pe o pantă de 11,2%, ce corespunde unei cote absolute de 61 m (după 65,5 kilometri parcurși) .

Începând cu localitatea Vrata, traseu coboară li (panta de -0,2%) pănă la Salcia, mai exact până la 80,8 Kilometri parcurși și la o altitudine de 47 m. Între localitățile Salcia și Cetate inflexiunile de pantă și altitudine rămân reduse, până la 91,2 kilometri aprcurși (pantă 0% și altitudine 45 m), de unde începe o porțiune de cățărare, marcată de contactul Luncii Dunării cu terasa pe care este situată localitatea Cetate. Cățărarea se oprește la kilometrul 93 (altitudine 90 m și pantă  -0,9%). În parcugerea acestei porțiuni punctul de maxim efort înregistrându-se la kilometrul 92,8, (altitudine 86 m și pantă 10,2%). Este de menționat punctul de belvedere din Portul Cetate.

După parcurgerea localității Cetate, traseul urmează o pantă descendentă pe fruntea terasei Dunării, urmand cursul acesteia până în orașul Calafat,  unde la kilometrul 119,3, altitudinea coboară la 54 m, iar panta este de 1%. Este de menționat punctul de belvedere Port Calafat și posibilitatea de traversare a Dunării pe podul din punctele de frontieră Calafat-Vidin.