Олтеница – Улмени – Доробанцу – Гръдищя – Кълъраш 69 km 2 h 50 min Трасето започва от парка Олтеница (18 м надморска височина, 0,8%…

Кълъраш – Дикисени – Йезеру – Борчя – Фетещ – Чернавода 47 km 2 h Маршрутът започва от Големия парк в Кълъраш (17 м надморска…

Кълъраш – Остров – Буджяг – Галица – Липница – Грингу – Адамиклиши – Кабадин – Мурфатлар – Констанца 145 км, 7h Маршрутът започва от…