Констанца – Ожидиу – Наводари 39 km, 2h Маршрутът започва от парка Карол I в Констанца (18 м надморска височина, 1.5% наклон) и пресича в…

Констанца – Агиджя – Текиргьол – Ефорие Норд – Костинещ – Олимп – Нептун – Мангалиа 49 km, 2:00km Маршрутът тръгва от Констанца – южния…