Calafat – Poiana Mare – Rast – Băilești – Giurgița – Șegarcea – Calopăr – Craiova

119,5 km 5 h

Traseul începe de la Calafat (59 m altitudine; 0,1% pantă) şi urmează podul terasei a III-a a Dunării în Câmpia Băileştiului până la Poiana Mare (km 13,6; altitudine 43 m; pantă 1,3%). Punct de belvedere – panoramă Calafat, posibilitate traversare pod Calafat-Vidin. Porţiunea de coborâre lentă a traseului continuă până la Rast, localitate situată la contactul dintre terasa I şi lunca Dunării. Aici, la km 32,8, se înregistreză punctul cu cea mai joasă altitudine din tot traseul (30 m şi pantă de -0,5%). De la Rast, traseul îşi schimbă direcţia, urcând lent spre nord, către oraşul Băileşti (km 47,9; 56 m altitudine; pantă 0,5%). De la Băileşti traseul este relativ plat, cu foarte uşoare diferenţe altitudinale, până la Giurgiţa (km 72,1; 55 m altitudine; 0,5% pantă). În acest loc, după ce traseul trece peste Desnăţui, începe o porţiune de căţărare ce marchează trecerea de la Câmpia Băileştiului la Câmpia Segarcei (mai înaltă şi mai fragmentată). De la Giurgiţa până la km 81,9, (85 m altitudine; 0,4% pantă), traseul are o porţiune de căţărare lentă şi constantă. Acest reper marchează contactul dintre cele două subunităţi ale Câmpiei Segarcei, respective Câmpul Sălcuţa (spre nord) şi Câmpul Nedeii (spre sud). Acest contact este evidenţiat de porţiune de căţărare accentuată în arealul oraşului Segarcea (km 86,3; 149 m altitudine; 0,5% pantă). Punct de belvedere – Domeniile Coroanei Segarcea De la Segarcea până la Calopăr, traseul este relativ plat, aici înregistrându-se altitudinea maximă din cadrul traseului, 154 m (km 93,2 și pantă 0,5%). De la Calopăr (km 94,8, 151 m altitudine, 0,2% pantă), traseul îşi schimbă direcţia spre est, coborând de-a lungul văii pârului Dâlga, până în apropiere de valea Jiului (km 100,3; altitudine 78 m; -1,7% pantă). De aici, traseul îşi schimbă direcţia spre nord, urmând malul drept al Jiului, fiind o porţiune relative plată. La Podari (km 111,1; 77 m altitudine; -0,1% pantă), are loc trecerea râului Jiu spre Craiova, acesta reprezentând limita dintre Câmpia Segarcei la vest şi Câmpia Romanaţiului la est. Punct de belvedere Podari – panoramă oraş Craiova, Valea Jiului. Punct final km 119,5, altitudine 107 m, pantă 6,5%, situat în zona Universităţii (pasajul subteran, intersecţia străzilor A.I. Cuza şi Arieş).