Рошиори де веде – Кълмъцуйю се сус – Плопи славитещи – Лунка – Лица – Турну Мъгуреле 64 km 2 h 40 min Маршрутът започва в централния парк на Рошиори де веде (84 м надморска височина, -1.3% наклон) и се насочва към западните покрайнини на града. На излизане от града започва участък с интензивно катерене, […]

Рошиори де веде – Кошотени – Дулчянка – Ненвиолещи – Мавродин – Александрия 40,7 km 45 min Маршрутът започва от централния парк на Рошиори де веде (81 м надморска височина; -1.9% наклон) и се насочва на изток от града. След преминаване на река Ведя (км 1.1), която е на границата между равнината Боянул на запад […]

Александрия – Фуркулещи – Крънду – Турну Мъгуреле 48 km 2 h Маршрутът започва от Централния парк в Александрия (46 метра надморска височина и 0.4% наклон) и се насочва към северозападния изход на града. От изхода на града (км 1.9; 55 м надморска височина, 1,9% наклон), започва рязко изкачване, което завършва при пресичането на реките […]

Турну Мъгуреле – Виишоара – Зимничя – Ведя – Гюргево 110 km 4 h 40 min Маршрутът започва от кметството на Турну Мъгуреле (36 м надморска височина, наклон -0,9%) и се насочва на изток от града. Маршрутът се осъществява по поречието на р. Дунав при границата с терасите му, следвайки строго нейното ограничение. Преди село […]

Александрия – Чернацу – Бужору – Зимничя – Бужору – Ведя – Гюргево 121,7 km 5h Маршрутът започва от парка Ведя в Александрия (43 м надморска височина, 0.3% наклон) и се насочва към източния изход на града. След пресичането на река Ведя (км 0.8, 41 м надморска височина, 4.3% наклон) маршрутът започва интензивно катерене. Започвайки […]

40,7km 0:45 ore Traseul începe din dreptul Parcului Central din Roşiorii de Vede (81 m altitdine; -1,9% pantă) şi se îndreaptă spre ieşirea estică din oraş. După traversarea râului Vedea (km 1,1), care reprezintă limita între Câmpia Boianului la vest şi Câmpia Găvanu-Burdea la est, începe o porţiune de căţărare ce trece prin Pădurea Vedea […]