Дробета Турну-Северин – Стрехая – Крайова 119,3 km 5h Маршрутът започва от парка на розите в Дробета-Турну Северин (76 м надморска височина, 1,4% наклон) и се отправя към северния край на града. Маршрутът остава относително равен, пресичайки река Тополница (км 7.6, 76 м надморска височина, -2.1% наклон) и продължавата до Маловъц. От Маловъц (км 11.2, […]

Дробета Турну-Северин – Рогова – Вънжу маре – Пътулеле – Груя – Гърла маре – Салчия – Калафат 117 km 4:50 h Маршрутът с вписва в котловинната част на Северин, в южната част на платото Мехединци, югозападния край на възвишението Бълъчица, част от Гетското възвишение, в долината на Блъхница и Бъилещилор, части от голямата долина […]

Дробета Турну-Северин – Хинова – Вънжу маре – Корлател – Бълачица – Брабова – Бреаста – Крайова   150 km, 6:00 h Маршрутът започва в град Дробета Турну Северин (83 м надморска височина и 0,6% наклон) и следва течението на река Дунав до село Хинова (км 15,4; 45 м надморска височина, 0.5% наклон). Пътните участъци […]

Дробета Турну-Северин – Шимиан – Рогова – Вънжу маре – Букура – Изимша – Четате – Въртоп – Плопшор – Крайова   150 km, 6:00 h Маршрутът започва от Парк Драгалина в Дробета-Търну Северин (60 м надморска височина, -3.7% наклон) и следва Дунавското течение, с лек наклон и малки разлики във височината. На изхода от […]

150 km 6:00 ore Traseul începe din dreptul Parcului Dragalina din Drobeta-Turnu Severin (60 m altitudine, -3,7% pantă) şi urmează cursul Dunării, având o porţiune de uşoară coborâre cu diferenţe mici de nivel. La ieşirea din Hinova (km 17,2, 45 m altitudine, 0,1% pantă) începe o porţiune de căţărare intensă până la km 21 (203 […]

CALAFAT-CETATE-CARAULA-GUIBEGA-RADOVAN-CRAIOVA 120 km; 4:45 ore Traseul începe de pe malul Dunării din dreptul Parcului Muncipal al oraşului Calafat (47 m altitudine, 1,2% pantă) şi se îndreaptă spre ieşirea nord-estică din oraş. Traseul urmează cursul Dunării spre amonte, respectiv limita dintre lunca din terasa a 3-a a Dunării. Acesta urcă lent, fără diferenţe mari altitudinale, trecând […]