Олтеница – Улмени – Доробанцу – Гръдищя – Кълъраш 69 km 2 h 50 min Трасето започва от парка Олтеница (18 м надморска височина, 0,8% наклон) и се отправя към североизточния изход на града. Маршрутът остава относително равнинен, без забележими разлики в надморската височина, кати при км. 3.9 (17 м надморска височина, 0,6% наклон), е […]

Кълъраш – Дикисени – Йезеру – Борчя – Фетещ – Чернавода 47 km 2 h Маршрутът започва от Големия парк в Кълъраш (17 м надморска височина, 2% наклон) и се отправя към източния изход на града. Маршрутът е сравнително равнинен, без големи височинни разлики и се простира по левия бряг на река Дунав по ръкава […]

Кълъраш – Остров – Буджяг – Галица – Липница – Грингу – Адамиклиши – Кабадин – Мурфатлар – Констанца 145 км, 7h Маршрутът започва от Големия парк в Калараш (8 метра надморска височина, наклон 6,3%) и се движи до южните покрайнини на града. До км 3.4 (22 м надморска височина, -0.9% наклон), маршрутът постоянно се […]