Кълъраш – Дикисени – Йезеру – Борчя – Фетещи – Чернаводъ 80 km 3 h 20 min От парка се насочвате към южния изход на града и се следва левия бряг на канала Дунав-Черно море. Пътят е сравнително равен, с малки височинни разлики, като първите изкачвания и спускания с по-силен започват между Салигни и Фъклиа […]

Чернаводъ – Меджидия – Поарта албъ – Назарчя – Нъводари – Констанца 100km, 5:00 h Маршрутът започва от централния парк в Чернаводъ (14 м надморкса височина, 0,6% наклон) и се отправи на юг от града, следвайки левия бряг на канала Дунав-Черно море. Трасето е сравнително равно, с малки височинни разлики, като първата по-значителна е между […]

Чернаводъ – Капидава – Пантелимон – Търгушор – М. Когълничяну – Меджидия – Чернаводъ 126 km, 6:00 h Маршрутът започва от Централния парк на Чернаводъ (15 м надморска височина, 0.5% наклон) и се насочва към северните покрайнини на града. От изхода на града маршрутът е относително равен до Сеимени, където има част с интензивно изкачване […]

Констанца – Ожидиу – Наводари 39 km, 2h Маршрутът започва от парка Карол I в Констанца (18 м надморска височина, 1.5% наклон) и пресича в посока юг-север, източната част на града. Между км 4 (6 м надморска височина, -1.5% наклон) и 6,6 (9 м надморска височина, 1,7% наклон), маршрутът заобикаля източно и северно езерото Тъбъчърией, […]

Констанца – Агиджя – Текиргьол – Ефорие Норд – Костинещ – Олимп – Нептун – Мангалиа 49 km, 2:00km Маршрутът тръгва от Констанца – южния изход към Агиджя. Между Ефорие Ноед и Ефорие Суд трасето преминава през постоянни спускания и катерения (км 3,4, 27 м надморска височина, -1,3% наклон и 6.7 км, 17 метра надморска […]