Калафат – Пояна Маре – Раст – Бъилещи – Джюрджица – Сегарчя – Калопър – Крайова 119,5 km 5 h Маршрутът започва от Калафат (59 м надморска височина, 0.1% наклон) и следва третата тераса на Дунав в равнината на Бъйлещ до Пояна маре (км 13.6; 43 м надморска височина; 1.3% наклон). Белведере точка – пановамата […]

Калафат – Пойана маре – Раст – Бъилещ – Джюрджица – Валя Станкулуй – Мурта – Данеци – Добротещи – Зворска – Редя – Каракал 152 km 6 h 20 min Маршрутът започва от Калафат (59 м надморска височина, 0.1% наклон) и следва третата тераса на Дунав в равнината на Бъйлещ до Пояна маре (км […]

Крайова – Герчещи – Унгурени – Балдовинещи – Балш – Раковица – Добрун – Осика де сус – Каракал 75 km 3 h Маршрутът започва от Университета в Крайова (106 м надморска височина и наклон -1,1%) и продължава на североизток от града, към Гречещи. На излизане от града, при пресичане на северната тангента на Крайова, […]

Крайова – Гречещи – Унгурени – Балдовинещи – Балш – Раковица – Брънковени – Пиатра олт – Слътиоаръ – Слатина 88 km 3 h 40 min Маршрутът започва от Университета в Крайова (106 м надморска височина и наклон -1,1%) и продължава на североизток от града, към Гречещи. На излизане от града, при пресичане на северната […]

Калафат – Четате – Униреа – Караула – ДЖщбега – Перисор – Радожан – Крайова   120 km, 4:45 h Маршрутът започва от брега на река Дунав в Общински парк Калафат (47 м надморска височина, 1.2% наклон) и се насочва към североизточния изход на града. Маршрутът следва дунавския курс нагоре по течението, съответно границата между […]

Крайова – Малу Маре – Братовоещи – Рожище – Садова – Бекет   70 km 3h Маршрута започва в непосредствена близост до Ботаническата градина в Крайова (99 м надморска височина, 0,7% наклон) и се отправя към южния изход на града, като върви успоредно на река Жиу. Маршрутът представлява бавно спускане до Фъкъй (км 5.6, 74 […]

Крайова – Братовоещи – Бекет – Дъбулени – Йанка – Грождибоду – Корабиа – Турну Магуреле 148 km 6h min Маршрута започва в непосредствена близост до Ботаническата градина в Крайова (99 м надморска височина, 0,7% наклон) и се отправя към южния изход на града, като върви успоредно на река Жиу. Маршрутът представлява бавно спускане до […]

Калафат – Пояна Маре – Раст – Мъчесу де жос – Зъвал – Бекет   100 km 4 h 10 min Маршрутът започва в общинския парк на Калафат (50 м надморска височина, 1,2% наклон) в близост до брега на Дунав и се отправя на югоизток от града. От изхода на Калафат (км 3.4, 61 м […]