Гюргево – Ойнаку – Фрътещи – Бъняса – Комана – Прунду – Гряка – Късчиоареле – Олтеница 76,5 km 3 h 10 min Маршрутът започва от парк Дунавска звезда в Гюргево (21 м надморска височина, 0,6% наклон) и се отправя към североизточния изход на града. Извън града, пътят е сравнително равен, с малки различия в […]