Рошиори де веде – Кълмъцуйю се сус – Плопи славитещи – Лунка – Лица – Турну Мъгуреле 64 km 2 h 40 min Маршрутът започва в централния парк на Рошиори де веде (84 м надморска височина, -1.3% наклон) и се насочва към западните покрайнини на града. На излизане от града започва участък с интензивно катерене, […]

Рошиори де веде – Кошотени – Дулчянка – Ненвиолещи – Мавродин – Александрия 40,7 km 45 min Маршрутът започва от централния парк на Рошиори де веде (81 м надморска височина; -1.9% наклон) и се насочва на изток от града. След преминаване на река Ведя (км 1.1), която е на границата между равнината Боянул на запад […]

Александрия – Фуркулещи – Крънду – Турну Мъгуреле 48 km 2 h Маршрутът започва от Централния парк в Александрия (46 метра надморска височина и 0.4% наклон) и се насочва към северозападния изход на града. От изхода на града (км 1.9; 55 м надморска височина, 1,9% наклон), започва рязко изкачване, което завършва при пресичането на реките […]

Турну Мъгуреле – Виишоара – Зимничя – Ведя – Гюргево 110 km 4 h 40 min Маршрутът започва от кметството на Турну Мъгуреле (36 м надморска височина, наклон -0,9%) и се насочва на изток от града. Маршрутът се осъществява по поречието на р. Дунав при границата с терасите му, следвайки строго нейното ограничение. Преди село […]

Александрия – Чернацу – Бужору – Зимничя – Бужору – Ведя – Гюргево 121,7 km 5h Маршрутът започва от парка Ведя в Александрия (43 м надморска височина, 0.3% наклон) и се насочва към източния изход на града. След пресичането на река Ведя (км 0.8, 41 м надморска височина, 4.3% наклон) маршрутът започва интензивно катерене. Започвайки […]

Дробета Турну-Северин – Стрехая – Крайова 119,3 km 5h Маршрутът започва от парка на розите в Дробета-Турну Северин (76 м надморска височина, 1,4% наклон) и се отправя към северния край на града. Маршрутът остава относително равен, пресичайки река Тополница (км 7.6, 76 м надморска височина, -2.1% наклон) и продължавата до Маловъц. От Маловъц (км 11.2, […]

Дробета Турну-Северин – Рогова – Вънжу маре – Пътулеле – Груя – Гърла маре – Салчия – Калафат 117 km 4:50 h Маршрутът с вписва в котловинната част на Северин, в южната част на платото Мехединци, югозападния край на възвишението Бълъчица, част от Гетското възвишение, в долината на Блъхница и Бъилещилор, части от голямата долина […]

Дробета Турну-Северин – Хинова – Вънжу маре – Корлател – Бълачица – Брабова – Бреаста – Крайова   150 km, 6:00 h Маршрутът започва в град Дробета Турну Северин (83 м надморска височина и 0,6% наклон) и следва течението на река Дунав до село Хинова (км 15,4; 45 м надморска височина, 0.5% наклон). Пътните участъци […]

Дробета Турну-Северин – Шимиан – Рогова – Вънжу маре – Букура – Изимша – Четате – Въртоп – Плопшор – Крайова   150 km, 6:00 h Маршрутът започва от Парк Драгалина в Дробета-Търну Северин (60 м надморска височина, -3.7% наклон) и следва Дунавското течение, с лек наклон и малки разлики във височината. На изхода от […]

Гюргево – Ойнаку – Фрътещи – Бъняса – Комана – Прунду – Гряка – Късчиоареле – Олтеница 76,5 km 3 h 10 min Маршрутът започва от парк Дунавска звезда в Гюргево (21 м надморска височина, 0,6% наклон) и се отправя към североизточния изход на града. Извън града, пътят е сравнително равен, с малки различия в […]