VIDIN – MĂNĂSTIREA RUPESTRĂ „ALBUTIN“

21.5 km.

55 ore.

Vidin

Mănăstirea rupestră din Albutin este una dintre puţinele mănăstiri rupestredin Bulgaria. A fost populată în sec. XIV. La poalele mănăstirii a fost construit un paraclis, iar pe poiana mare de jur împrejur se desfăşoară un festival de folclor tradiţional anual, în a doua zi de Paşte. Drumul spre mănăstire este liniştit şi fără trafi c. Pe acest traseu nu există locuri de cazare sau masă.