Чернаводъ – Капидава – Пантелимон – Търгушор – М. Когълничяну – Меджидия – Чернаводъ

126 km, 6:00 h

Маршрутът започва от Централния парк на Чернаводъ (15 м надморска височина, 0.5% наклон) и се насочва към северните покрайнини на града.
От изхода на града маршрутът е относително равен до Сеимени, където има част с интензивно изкачване между км 5.7 (9 м надморска височина, наклон 0.8%) и 7 (66 м надморска височина, 6.2 % наклон).
След това изкачване маршрута се спуска и остава сравнително равен, докато не влезе в село Дунав. Тук, на 13.5 км (12 м надморска височина, 2.2% наклон) започва нова интензивна катереща част, приблизително 3 километра.
Започвайки с км 16.4 (64 м надморска височина, -8.7% наклон) следва стръмен наклон до село Капидава (км 21.3, 20 м надморска височина, -1% наклон).
При напускане на Капидава, следва ново, остро изкачване до км 29,2 (114 м надморска височина, наклон -0.5%), където започва бързо спускане до село Бълтаджещи (32 км, 35 м надморска височина – 2.2% наклон). Оттук трасето има две интензивни катерения и спускания, до 45.9 км (156 м надморска височина, -3.5% наклон), където започва спускането към Пантелимон (км 48, 135 м надморска височина, 1% наклон).
След излизането от Пантелимон маршрута започва да се спуска, като е маркиран от две остри спускания и изкачвания в резултат на преминаването през селата Миряса (54.5 км, 106 м надморска височина, 0,9% наклон) и Търгушор (км 61, 2, 99 м надморска височина, -1% наклон). След преминаването на Търгушор трасето продължава да се спуска непрекъснато, минавайки през Михаил Когълничяну (км 74.2, 72 м надморска височина, -1.3% наклон). Между км 76.5 (84 м височина) и 81.6 (83 м надморска височина, 3% наклон) е сравнително равен път, и след това се започва продължително снижаване към град Меджидия (95.5 км, 14 м надморска височина , -1% наклон). По поречието на канала Дунав – Черно море, маршрута отново достига до Чернаводъ.