Слатина – Бребени – Котяна – Мърунцей – Дръганещи-Олт – Стойкънещи – Стежару – Рошиори де веде

Маршрутът започва в Слатина, близо до Църквата „Успение Богородично“ (155 м надморска височина и наклон 2%). Белведере точка – туристически забележителности Слатина; панорамата на долината на Олт и града на хълма Гръдище. След интензивна част на изкачване през града, трасето остава сравнително равно, с леки разлики в нивото, до околностите на Бребени, когато на км 8.4 (169 метра надморска височина и -0.4% наклон) е проходът между двете тераси на река Олт, белязан от много стръмен наклон, последван от бавно спускане. Приблизително в околностите на село Тейушу, при км 13.8 (115 метра надморска височина, -0.3% наклон) започва ново, по-бавно катерене, достигащо до Котяна. Оттук маршрута бавно се спуска до Бълънещи (км 24.3; 117 м надморска височина, наклон -3.4%), където има рязко спускане към долината на река Иминог. Оттук нататък маршрутът следва долината на река Иминог до село Мърунцей, а след това върви успоредно с течението на река Олт, преминавайки през град Дръгънещи-Олт (км 35.5), като в тази точка е най-ниската надморска височина по трасето – 77 m (км 32.5, наклон 1.1%). При излизане от Дръгънещи-Олт (км 36, 78 м надморска височина), следва участък с рязко катерене, която се обуславя от преминаването от терасите на Олт и долината на река Иминог (северната част на равнината на Боян). Така трасето се увеличава с над 50 метра надморска височина и променя посоката си на изток. След това изкачване маршрут остава сравнително равен, с малки разлики в надморската височина, с малък участк на спускане около село Стойкънещи, където преминаване река Калматуй по посока изток – запад. В село Вълени (км 58.6, 131 м надморска височина, наклон 0,7%), пътят променя посоката си отново (на юг), следвайки реката Ведя, при бавно спускане. Белведере точка – долината Кълмъцуй Вълени край град Стежару (км 70.1, 119 м надморска височина, наклон -1,5%), следва рязко спускане, което маркира спускането към долината на река Ведя. От км 71.6 (97 м надморска височина -1.4% наклон) до град Рошиори де веде, трасето е с постоянно леко спускане, без високи разлики в надморската височина, като крайната точка на маршрута е в Централния парк на града ( км 81.6, 84 м надморска височина, 4% наклон). Белведере точка – туристически атракции Рошиори де веде.