Крайова – Герчещи – Унгурени – Балдовинещи – Балш – Раковица – Добрун – Осика де сус – Каракал

75 km 3 h

Маршрутът започва от Университета в Крайова (106 м надморска височина и наклон -1,1%) и продължава на североизток от града, към Гречещи. На излизане от града, при пресичане на северната тангента на Крайова, има изразено изкачване, от около 1 км, точката на максимално усилие е при км 4.3, където наклонът е 10,6% (150 м надморска височина ). Белведере точка – в края на тази катереща част можете да се насладите на панорамата на Крайова; След Крайова трасето остава относително равно до Герчещи (км 8.8, 192 м надморска височина, 0% наклон). Частта от маршрута, която пресича Герчещи, е спускане, дължащо се на долината на река Теслуй. Мостът, прекосяващ Теслуй, се намира на височина от 163 м (км 10.1, наклон 0.1%). След преминаване над река Теслуй следва интензивно катерене стигащо в близост до село Унгурени, където е максималната надморска височина на маршрута на 211 м, при км 14.8, (0,5% наклон). От входа на Унгурени (км 15.4, 200 м надморска височина, наклон -4,3%), маршрутът следва низходящ наклон и продължава бавно по долините, преминаващи Бъляса и Болдовинещи, за да стигне до Балш (км 32, 127 м надморска височина, -0.6% наклон). На това място трасето пресича река Олтец и продължава по левия бряg на реката, по течението й. Белведере точка – забележителностите на Балш. Участъка на спускане е прекъснат от преминаването обратно на десния бряг на река Олтец и изкачване към село Раковица (при км 37.6). След това изкачване, трасето продължава в леко спускане до село Добрун (от км 44.8 до 48.8), когато преминаването на няколко долини води до няколко интензивни катерения и спускания. От тази точка и чак до село Фълкою (км 62, 89 м надморска височина, наклон 0,6%), маршрута следва река Олтец и продължава в бавно спускане. Между Фълкою и Каракал маршрута е сравнително равен до км 63.4 (86 м надморска височина, наклон 0,2%), където започва катерене от около 20 м, което маркира присъствието долината на река Теслуй, която маршрута преминава в посока север-юг, пресичане което става южно от село Добрословени (км 68.7, 80 м надморска височина). От тук до Каракал, трасето е относително равно, като крайната точка на маршрута е Площад Виктория (км 75.4, 101 м надморска височина, 0,9% наклон).