Калафат – Пояна Маре – Раст – Мъчесу де жос – Зъвал – Бекет

 

100 km 4 h 10 min

Маршрутът започва в общинския парк на Калафат (50 м надморска височина, 1,2% наклон) в близост до брега на Дунав и се отправя на югоизток от града. От изхода на Калафат (км 3.4, 61 м надморска височина, 2% наклон) следва силно изразено спускане до км 5.9 (48 м надморска височина, 0,4% наклон). От тази точка трасето се спуска бавно с малка разлика в надморската височина. След излизане от Пояна Mare (км 17.9, 43 м надморска височина, наклон -0.7%), се осъществява преминаването между тераса III (Бъйлещ) и тераса I (Кълъраш) на река Дунав, което е точно срещу срещу Гората Чюрумела. От Раст (км 33, 32 м надморска височина, 0,5% наклон), пътят следва границата между терасите и долината на река Дунав. Между Негой (км 40.1, 33 м надморска височина, 0.5% наклон) и Бистрецу ноу (км 51, 37 м надморска височина, 0.5% наклон), пътя има две изразени спускания и изкачвания, с разлика от ниво не повече от 10 м. Между Бистрец (км 53.1) и Чърна (км 65.8) маршрута преминава северно от езерата Бистрецу, Чърна и Наста а при км 60.7 (31 м надморска височина, -0.9% наклон) трасето пресича река Деснъцуй. При излизане от Мъчесу де жос (км 73.3, 34 м надморска височина, 0,5% наклон) следват две изразени спускания и изкачвания, при пресичането на първата и четвъртата тераса на река Дунав между Недеиа и Джигера. В Завал (км 83.6, 51 м надморска височина, 0,4% наклон) следва нова част на спускане и изкачване в резултат на преминаването на левия бряг на река Жиу (км 84.1, 32 м надморска височина, 0.7 % наклон).