Кълъраш – Дикисени – Йезеру – Борчя – Фетещи – Чернаводъ

80 km 3 h 20 min

От парка се насочвате към южния изход на града и се следва левия бряг на канала Дунав-Черно море. Пътят е сравнително равен, с малки височинни разлики, като първите изкачвания и спускания с по-силен започват между Салигни и Фъклиа (км 7,3-9,7).
Оттук маршрутът отново е сравнително равен, докато достигне Сату Ноу (км 17.6, 9 м надморска височина, 0.1% наклон), където се появява нов участък с катерене.
От входа на Меджидия (км 23, 28 м надморска височина, -2.9% наклон) трасето се спуска и
след като пресече града остава сравнително равно почти до Поарта албъ.
Преди Поарта Албъ има част с катерене и спускане, което отбелязва преминаването на канала Поарта албъ – Мидия Наводари (км 39.2, 2 м надморска височина, 0.3% наклон).
От изхода на Поарта албъ, маршрутът се изкачва бавно към Мурфатлар, където на км 45,5 (12 м надморска височина, 0.3% наклон), се пресича на десния бряг на канала Дунав-Черно море.
След преминаване на канала (маршрутът се движи успоредно на него) следва част от
на около 1.5 километра интензивно катерене с разлика на нивото от над 35 м. След само 4
км, следва интензивно спускане при км 49,9 (62 м надморска височина, -6,3% наклон) и
км 51.2 (24 м надморска височина, -0.7% наклон).
От тук маршрута остава сравнително равен, до достигането на паметника Стража (км 54.4,
29 м надморска височина, 0.3% наклон), когато има ново изкачване до Стража (км 56.1, 58
м надморска височина, 0.4% наклон).
До км 65.1 (58 м надморска височина, 0.1% наклон), маршрутът остава сравнително равен, с разлика в надморската височина, която не надвишава 10 м. Оттук се спуска към Аджиджя, като маршрутът преминава отново по левия бряг на Дунавско-черноморския канал на км 69.4 (20 метра надморска височина, 0.5% наклон).
След преминаване на канала започва нов участък на катерене и спускане до село Лазу (км 72.7, 41 м надморска височина, 0.4% наклон), като крайната точка на маршрута е
Парк „Карол I“ в Констанца (км 79.4, 6 м надморска височина, 0.3 наклон).