Турну Мъгуреле – Виишоара – Зимничя – Ведя – Гюргево

110 km 4 h 40 min

Маршрутът започва от кметството на Турну Мъгуреле (36 м надморска височина, наклон -0,9%) и се насочва на изток от града. Маршрутът се осъществява по поречието на р. Дунав при границата с терасите му, следвайки строго нейното ограничение. Преди село Виишоара (км 28.1, 20 м надморска височина, 0,4% наклон), маршрутът се изкачва от Дунав към терасите, заобикаляйки северната част на езерото Сухая. От входа до изхода на Виишоара (км 30, 91 м надморска височина, 0.3% наклон), се изкачва стръмен участък, последван от една участък с непрестанни спускания и изкачванияи, породени от фрагментирания терен около Дунав. От км 42.5 (86 м надморска височина, 1% наклон), маршрутът се спуска бързо към Зимничя (км 50.6, 33 м надморска височина) и след това остава относително равен, следвайки контакта между Дунав и равнината Боянул. След преминаване на реката Ведя (км 66.5, 21 надморска височина), маршрутът минава през Бужору и следва границата между Дунав и равнината Бурназул. Следва участък на интензивно спускане и изкачване между Бужору и Пиетрошани (между км 71,7 и км 75,5), което е последният по трасето, което продължава сравнително равно, с малка разлика в надморската височина чак до Гюргево. Там е крайната точка на маршрута близо до парк Алей (км 110.5, 27 м надморска височина, 1.2% наклон).