31.03.2017 – фестивал на електрическите велосипеди във Видин – в парка пред художествената галерия;

08.04.2017 – фестивал на електрическите велосипеди във Велико Търново – парк Дружба;
22-23.04.2017 – двудневна обиколка в Румъния за участници над 60 години.