България

ОПЕРАТОРИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ

Област Видин и Монтана
гр.Видин

Агенция за регионално развитие и Бизнес център Видин
гр.Видин,ул.“Христо Ботев“ 77
+359 600017
www.bcvidin.org
www.danube-ebike.net
office@bcvidin.org

гр.Монтана

Хотел „Житомир“
гр.Монтана, пл.“Жеравица“ 1
www.facebook.com/jitomir.mnt
+359 96 306 176
+359 88 870 4706

гр.Лом

Сдружение „Устойчиви дейности и партньорства“
гр.Лом, ул“Георги Кирков“ 10
+359 888252701
vertsen@abv.bg

Област Враца

гр.Враца

Природен парк „Врачански Балкан“
гр.Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 27-29
+359 91892266,
www.vr-balkan.net
vratchanskybalkan@abv.bg

М и В-Въльовски, Маринска и с-ие
х-л Зора, гр.Враца, бул. „Втори юни” №129
+359 888 922621
www.hotelzora.eu
art@hotelzora.eu

гр.Оряхово
Община Оряхово
гр.Оряхово, ул.“Андрей  Чапразов“ 15
www.oriahovo.bg
obshtina_oriahovo@abv.bg
+3599171 4702

гр.Мездра

Община Мездра
гр.Мездра, ул.“Христо Ботев“ 27 (Община Мездра)
+359 878394265
www.mezdra.bg
d.pavlov.mezdra@gmail.com
mezdra@mail.bg

Област Плевен

гр.Плевен

Квант Мениджмънт ЕООД
гр.Плевен, парк  „Кайлъка“, Вила „Кайлъка“
+359 64 800 776
+359 882453686
www.kailuka.bg
vila_kailuka@abv.bg

гр.Червен Бряг
гр. Червен Бряг, ул.“Христо Ботев“ 102
+359 879580070
gmaksimov87@gmail.com

Област Велико Търново

гр.Велико Търново

Търново рънс ЕООД
гр.Велико Търново, ул.“Христо Ботев“ 86
+359 889223374
www.facebook.com/groups/TarnovoRuns
kalinvasilev@gmail.com

гр.Свищов
Холборн ЕООД
гр.Свищов, ул. „Цар Освободител“ 2
+359 879 250 841
+359 878 680 191
www.hotelsvishtov.com
reservation@hotelsvishtov.com

гр.Горна Оряховица
СУ“Вичо Грънчаров“
гр.Горна  Оряховица, ул „Цар Освободител“ 5
+359 618 60459
+359 879535781
www.souvg.com
souvg@abv.bg

Област Русе и Силистра

гр.Русе
Регионален исторически музей  – Русе

гр.Русе, пл. ”Aл.Батенберг” 3
+359 82 825006
www.museumruse.com
pr@museumruse.com

хостел „La Maison“
гр.Русе, ул.“Цар Калоян“ 15
+359 888 823 866
+359 888 890 154
www.lamaisonruse.com
reception@lamaisonruse.com

гр.Силистра
Хотел „Сердика“
гр.Силистра, ул.“Тутракан“ 27
+359 86 822222
+359 888 707190
www.hotelserdika.com
serdika_hotel@mail.bg

гр.Тутракан

„Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“
гр.Тутракан,ул.“Рибарска“ 7
+359 892212817
www.tutrakan-tourism.eu
office@tutrakan-tourism.eu

Област Добрич

гр.Добрич
Международен  колеж

гр.Добрич, ул. „България“ 3
+359 897660067
www.vumk.eu
gennoff@gmail.com

гр.Балчик

Лайтхаус  голф енд спа
Лайтхаус Голф & Спа Ризорт  5 km след Балчик по път  Е87
+ 359 52 401 400
www.lighthousegolfresort.com
info@lighthousegolfresort.com

ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ

Област Видин и Монтана
гр.Видин

Агенция за регионално развитие и Бизнес център Видин
гр.Видин,ул.“Христо Ботев“ 77
+359 600017
www.bcvidin.org
www.danube-ebike.net
office@bcvidin.org
гр.Белоградчик
Община Белоградчик, гр. Белоградчик ул. Княз Борис I № 6,
+359 877881283,
tourism@belogradchik.bg,
www.belogradchik.bg

Област Враца

гр.Враца

Природен парк „Врачански Балкан“
гр.Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 27-29
+359 91892266,
www.vr-balkan.net
vratchanskybalkan@abv.bg

М и В-Въльовски, Маринска и с-ие
х-л Зора, гр.Враца, бул. „Втори юни” №129
+359 888 922621
www.hotelzora.eu
art@hotelzora.eu

гр.Оряхово
Община Оряхово
гр.Оряхово, ул.“Андрей  Чапразов“ 15
www.oriahovo.bg
obshtina_oriahovo@abv.bg
+3599171 4702

гр.Мездра

Община Мездра
гр.Мездра, ул.“Христо Ботев“ 27 (Община Мездра)
+359 878394265
www.mezdra.bg
d.pavlov.mezdra@gmail.com
mezdra@mail.bg

Комплекс „Магура“
с. Рабиша, до пещера Магура
+359 878485495
complex_magura@abv.bg
www.complexmagura.com

Хан „Мадона
с.Фалковец
+359 898533385
www.hanmadona.com
madonainn@yahoo.com

гр.Кула
гр. Кула ул. Възраждане 38,
+359 93832223
www.obshtina-kula.com
obshtinakula@abv.bg

с.Стакевци
Трите къщи, с. Стакевци ул. Цар Симеон Велики 32,
+359 888764423,
www.stakevci.com
boqnminkov@abv.bg,

гр.Монтана

Хотел „Житомир“
гр.Монтана, пл.“Жеравица“ 1
www.facebook.com/jitomir.mnt
+359 96 306 176
+359 88 870 4706

гр.Лом

Сдружение „Устойчиви дейности и партньорства“
гр.Лом, ул“Георги Кирков“ 10
+359 888252701
vertsen@abv.bg

гр.Чипровци

Къща за гости “Торлаците“
гр. Чипровци ул. „Павлето“ 31,
+359 887892790
+359 885358592
www.torlacite.com
info@torlacite.com,

гр.Берковица

Община Берковица
гр. Берковица пл. Йордан Радичков 4,
+359 887784755
www.berkovitsa.bg
kamenova.m@berkovitsa.com

гр.Вършец
Хотел АТА

гр. Вършец ,ул. д-р“ Константин Пенев „1А,
+359 28164422,
www.ata-spa.bg
office@ata-spa.bg

Област Враца

гр.Враца

Природен парк „Врачански Балкан“
гр.Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 27-29
+359 91892266,
www.vr-balkan.net
vratchanskybalkan@abv.bg

М и В-Въльовски, Маринска и с-ие
х-л Зора, гр.Враца, бул. „Втори юни” №129
+359 888 922621
www.hotelzora.eu
art@hotelzora.eu

гр.Оряхово
Община Оряхово
гр.Оряхово, ул.“Андрей  Чапразов“ 15
www.oriahovo.bg
obshtina_oriahovo@abv.bg
+3599171 4702

гр.Мездра

Община Мездра
гр.Мездра, ул.“Христо Ботев“ 27 (Община Мездра)
+359 878394265
www.mezdra.bg
d.pavlov.mezdra@gmail.com
mezdra@mail.bg

общ.Мездра с. Очин дол
Механа „ Дядо Йоцо“, общ.Мездра с. Очин дол
+359 889227849
www.facebook.com/Дядо-Йоцо-гледа-561578287196311/
diadojoco@abv.bg,

Област Плевен

гр.Плевен

Квант Мениджмънт ЕООД
гр.Плевен, парк  „Кайлъка“, Вила „Кайлъка“
+359 64 800 776
+359 882453686
www.kailuka.bg
vila_kailuka@abv.bg

гр.Червен Бряг
гр. Червен Бряг, ул.“Христо Ботев“ 102
+359 879580070
gmaksimov87@gmail.com

с.Гиген
Община Гулянци
+359 878514018
www.gulyantsi.net
obshtina_gulyantci@mail.bg,

гр.Никопол
Община Никопол,
гр. Никопол ул. Александър Стамболийски 5
+359 878782072,
www.nikopol-bg.com
a.petkova@nikopol-bg.com,

Област Велико Търново

гр.Велико Търново

Търново рънс ЕООД
гр.Велико Търново, ул.“Христо Ботев“ 86
+359 889223374
www.facebook.com/groups/TarnovoRuns
kalinvasilev@gmail.com

гр.Свищов
Холборн ЕООД
гр.Свищов, ул. „Цар Освободител“ 2
+359 879 250 841
+359 878 680 191
www.hotelsvishtov.com
reservation@hotelsvishtov.com

гр.Горна Оряховица
СУ“Вичо Грънчаров“
гр.Горна  Оряховица, ул „Цар Освободител“ 5
+359 618 60459
+359 879535781
www.souvg.com
souvg@abv.bg

гр.Павликени
Община Павликени
гр. Павликени бул.“ Руски“ 4,
+359 61051313
www.pavlikeni.bg
a_valcheva@pavlikeni.bg

гр.Елена
Община Елена
,
гр. Елена ул. „Иларион Макариополски“ 24,
+359 61516132,
www.elena.acstre.com
kmet@elena.bg

Област Русе и Силистра

гр.Русе
Регионален исторически музей  – Русе

гр.Русе, пл. ”Aл.Батенберг” 3
+359 82 825006
www.museumruse.com
pr@museumruse.com

хостел „La Maison“
гр.Русе, ул.“Цар Калоян“ 15
+359 888 823 866
+359 888 890 154
www.lamaisonruse.com
reception@lamaisonruse.com

Две могили
Къща за гости „Еделвайс“
гр. Две могили, ул. Елба” 1,
+359 878267710,
www.edelvais.biz
office@edelvais.biz,

гр.Силистра
Хотел „Сердика“
гр.Силистра, ул.“Тутракан“ 27
+359 86 822222
+359 888 707190
www.hotelserdika.com
serdika_hotel@mail.bg

гр.Тутракан

„Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“
гр.Тутракан,ул.“Рибарска“ 7
+359 892212817
www.tutrakan-tourism.eu
office@tutrakan-tourism.eu

Област Добрич

гр.Добрич
Международен  колеж

гр.Добрич, ул. „България“ 3
+359 897660067
www.vumk.eu
gennoff@gmail.com

гр.Балчик

Лайтхаус  голф енд спа
Лайтхаус Голф & Спа Ризорт  5 km след Балчик по път  Е87
+ 359 52 401 400
www.lighthousegolfresort.com
info@lighthousegolfresort.com

гр.Тервел
Община Тервел
гр. Тервел ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ 8,
+359 57512070
+359 57512391
www.tervel.bg
diana.ilieva@abv.bg

гр.Шабла
Община Шабла
гр. Шабла, ул.“ Равно поле“ 35
+359 57434200
www.shabla-greencenter.info
D.Todorova@ob-shabla.org

Румъния

ОПЕРАТОРИ НА  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ

гр.Дробета Турну Северин

Община  Дробета Турну Северин, ул.“ Александру Авереску“2
тел: +40 252 31 43 79
е-mail: primaria@primariadrobeta.ro

гр.Крайова

IPA SA  ул“ Стефан чел Маре“, 12
тел: +40 722715604
www.ipa.ro
e-mail: office@ipacv.ro

гр.Калафат
Терасидо ООД, ул. „Дунари“ 9,
тел.: +40770180913
e-mail: tersidot@yahoo.com

гр.Гюргево
Община  Гюргево ул „Букурещ 49-51“
тел. +40 246 211 627
е-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

гр.Калъраш
ВИКИ СТОЙЧА ЕООД  бул. „Тинеретул“ 10
тел: +40 721 231844,
е-mail:  vichi_stoica@yahoo.com

Калъраш гр.Калъраш
Адрес: ул„ 1 декември 1918“, Кълъраш
тел: +40724972030
е-mail: simona.mustatea@calarasi.ro

гр.Каракал

Община Каракал,ул. „Пиаца Викторие“ 10, ,
тел: + 40 249 511 384,
e-mail: office@primariacaracal.ro

гр.Александрия
Община Александрия ,  ул. „Дунари“ 139
тел .: +40 247411895,
e-mail: primalex@alexandria.ro

гр.Ванжу Маре
Община Ванжу Маре, ул.“Раховей“ 8
тел: +40 252 350660
е-mail : primariavinjumare@yahoo.com

гр.Меджидия
КЛЪСТЕР MEDGREEN,ул Дечебал 35,
тел: +40 341818459
e-mail: offсe@medgreen.eu

Община Меджидия,ул. Дечебал 35
тел: + 40 241 820 800,
e-mail:  office@primaria-medgidia.ro

гр.Черна Вода
Община ЧЕРНА ВОДА, ул. „Овидиу“ 11
тел: +40 241 238 030
e-mail : primaria@cernavoda.ro

гр.Наводари
CAPANIRO SRL, бул.“Мамая Норд“ 32
тел +40742100475
e-mailo: saftapaul19@yahoo.com

гр.Слатина

Община Слатина, ул.“ Михайл Когалиничану“ 1
тел. +40 727 724 676
е-mail: office@primariaslatina.ro

ОПЕРАТОРИ НА СТАНЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕДИ

Област ДОЛЖ

гр.Крайова

IPA SA  ул“ Стефан чел Маре“, 12
тел: +40 722715604
www.ipa.ro
e-mail: office@ipacv.ro

гр.Бъйлещ

Община  Бъйлещ  ул. Революця 1-3
тел: +40 727  226 720
www.primariabailesti.ro
е-mail: clbailesti@yahoo.com

с. Перишор

Пансион „Симона“
тел:+ 40 752 207 876
е-mail: pensiuneasimona@yahoo.com

с. Четате
Агрикола Дистрибюшън ООД ул. „Калеа Крайова“ 76
тел.: +40 251 364 336,
e-mail: east_way_spedition@yahoo.com

гр.Калафат
Терасидо ООД, ул. „Дунари“ 9,
тел.: +40770180913
e-mail: tersidot@yahoo.com

гр.Бекет
Община Бекет,
тел: +40 251 336 826,
e-mail: bechet@cjdolj.ro

Корбукс  ООД,  ул. „Портулу“ 2
тел: +40 744 567 423
e-mail: viorel.tranca@euromagnum.ro

Област  Мехединци

с.Баласица

Община Баласица
тел:+40 252 356 444
e-mail: comuna.balacitamh@yahoo.com

Община Груя
тел: +40 720 220 099
e-mail: clgruiamehedinti@yahoo.com

гр.Дробета Турну Северин

Община  Дробета Турну Северин, ул.“ Александру Авереску“2
тел: +40 252 31 43 79
е-mail: primaria@primariadrobeta.ro

гр.Ванжу Маре
Община Ванжу Маре, ул.“Раховей“ 8
тел: +40 252 350660
е-mail : primariavinjumare@yahoo.com

Област ОЛТ

гр.Каракал

Община Каракал,ул. „Пиаца Викторие“ 10, ,
тел: + 40 249 511 384,
e-mail: office@primariacaracal.ro

гр.Слатина

Община Слатина, ул.“ Михайл Когалиничану“ 1
тел. +40 727 724 676
е-mail: office@primariaslatina.ro

Област Tелеорман

гр.Александрия
Община Александрия ,  ул. „Дунари“ 139
тел .: +40 247411895,
e-mail: primalex@alexandria.ro

гр.Турну Магуреле
Локал Урбан ООД, ул. „Републик“ 2
тел. +40 247411895,

Община Турну Магуреле
бул.“Републик“ 2
тел:+40 247416451
e-mail:  primaria@municipiulturnumagurele.ro

гр.Рошиори де Веде
Прайс ком импекс  ООД, ул. „Гари“  2,
тел: +40 728 896 350
e-mail: princecomimpex@gmail.com

Област Гюргево

гр.Гюргево
Община  Гюргево ул „Букурещ 49-51“
тел. +40 246 211 627
е-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

Област КЪЛЪРАШ
гр.Калъраш
ВИКИ СТОЙЧА ЕООД  бул. „Тинеретул“ 10
тел: +40 721 231844,
е-mail:  vichi_stoica@yahoo.com

Калъраш гр.Калъраш
Адрес: ул„ 1 декември 1918“, Кълъраш
тел: +40724972030
е-mail: simona.mustatea@calarasi.ro

Област КОНСТАНЦА

гр.Адамклиси

Община Адамклиси,  ул.“ Траян“ 39,
тел: +40 241 854 623, + 40241854688
е-mail:  primariaadamclisi@yahoo.com

гр.Черна Вода
Община ЧЕРНА ВОДА, ул. „Овидиу“ 11
тел: +40 241 238 030
e-mail : primaria@cernavoda.ro

гр.Меджидия
КЛЪСТЕР MEDGREEN,ул Дечебал 35,
тел: +40 341818459
e-mail: offсe@medgreen.eu

Община Меджидия,ул. Дечебал 35
тел: + 40 241 820 800,
e-mail:  office@primaria-medgidia.ro

гр.Костинещи
Община Констинещи,“  Катедрала  Тинеретул“8
тел +40 241 734 342,
e-mail:  secretariat@primariacostinesti.ro

гр. Мангалия
Асоциация Флаг Мангалия , ул.“ Матей Басараб“
тел + 40 241 488 426
e-mail:  mangalialitoral@gmail.com

гр Мурфатлар
Община Мурфатлар,ул.“Калеа Добродеа“  1
тел + 40 241 234 350
е-mail: consiliul-local@primaria-murfatlar.ro

гр.Наводари
CAPANIRO SRL, бул.“Мамая Норд“ 32
тел +40742100475
e-mailo: saftapaul19@yahoo.com