Слатина – Бребени – Котяна – Мърунцей – Дръгънещ – Олт – Дъняса – Фъркашеле – Решка – Доброславени – Каракал

Маршрутът започва в Слатина, близо до Църквата „Успение Богородично“ (155 м надморска височина и наклон 2%). Точка белведере – туристически забележителности на Слатина; панорамата на долината на Олт и града на хълма Гръдище. След интензивна част на изкачване, в самия град, трасето остава сравнително равно, с леки разлики в нивото, до околностите на Бребени, когато на км 8.4 (169 метра надморска височина и -0.4% наклон) е проходът между двете тераси на река Олт, белязан от много стръмен наклон, последван от бавно спускане. Приблизително в околностите на село Тейушу, при км 13.8 (115 метра надморска височина, -0.3% наклон) започва ново, по-бавно катерене, достигащо до Котяна. Оттук маршрута бавно се спуска до Бълънещи (км 24.3; 117 м надморска височина, наклон -3.4%), където има рязко спускане към долината на река Иминог. Оттук нататък маршрутът следва долината на река Иминог до село Мърунцей, а след това върви успоредно с течението на река Олт, преминавайки през град Дръгънещи-Олт (км 35.5). Точка белведере – парк Дръгънещи-Олт. Маршрутът следва бавното спускане по река Олт до местността Дъняса (км 41.1, където е най-ниската надморска височина по маршрута – 64 м), и преминава през реката на десния си бряг. След пресичане на десния бряг трасето отива на север след бавно изкачване до Хотърани (км 55.1, 89 м надморска височина, наклон -1%). Преминаването през селата Реша и Доброславни се характеризира с два участъка с по-високо катерене. След като напусне Доброславни, маршрута е сравнително равен, с малки височинни разлики, поддържайки бавно изкачване. Маршрутът завършва на площад Виктория в град Каракал, близо до паметника на Героите.