Крайова – Гречещи – Унгурени – Балдовинещи – Балш – Раковица – Брънковени – Пиатра олт – Слътиоаръ – Слатина

88 km 3 h 40 min

Маршрутът започва от Университета в Крайова (106 м надморска височина и наклон -1,1%) и продължава на североизток от града, към Гречещи. На излизане от града, при пресичане на северната тангента на Крайова, има изразено изкачване, от около 1 км, точката на максимално усилие е при км 4.3, където наклонът е 10,6% (150 м надморска височина ). Белведере точка – в края на тази катереща част можете да се насладите на панорамата на Крайова; След Крайова трасето остава относително равно до Герчещи (км 8.8, 192 м надморска височина, 0% наклон). Частта от маршрута, която пресича Герчещи, е спускане, дължащо се на долината на река Теслуй. Мостът, прекосяващ Теслуй, се намира на височина от 163 м (км 10.1, наклон 0.1%). След преминаване над река Теслуй следва интензивно катерене стигащо в близост до село Унгурени, където е максималната надморска височина на маршрута на 211 м, при км 14.8, (0,5% наклон). От входа на Унгурени (км 15.4, 200 м надморска височина, наклон -4,3%), маршрутът следва низходящ наклон и продължава бавно по долините, преминаващи Бъляса и Болдовинещи, за да стигне до Балш (км 32, 127 м надморска височина, -0.6% наклон). На това място трасето пресича река Олтец и продължава по левия бряg на реката, по течението й. Белведере точка – забележителностите на Балш. Участъка на спускане е прекъснат от преминаването обратно на десния бряг на река Олтец и изкачване към село Раковица (при км 37.6). След това изкачване, трасето продължава в леко спускане до село Добрун (от км 44.8 до 48.8), когато преминаването на няколко долини води до няколко интензивни катерения и спускания. От тази точка и чак до село Фълкою (км 62, 89 м надморска височина, наклон 0,6%), маршрута следва река Олтец и продължава в бавно спускане. Във Фълкою трасето пресича Олтец и се запазва сравнително равно до село Осика де сус. Тук пътят следва вливането на река Олтец в Олт и се появява последната част на катерене, с височина разликата от 20 метра (км 66.9). От Осика де сус до Пиатра-Олт, маршрутът е сравнително равен и следва границата между долината и терасата на река Олт. При км 77.8 (126 м надморска височина, наклон 0.4%) трасето достига последната точка на снижаване (около 20 м височина), преминавайки през село Слътитоара. След излизане от Слътитоара, по национален път 65, маршрутът пресича моста на река Олт, преди град Слатина, където е крайната точка на входа на града, близо до църквата Св. Николае. Белведере точка – туристически забележителности Слатина; връх Градиате (панорама към Слатина и долината на Олт).